top of page
Etsi

Oikkarin työnhaun ABC

Harjoittelujaksot ovat oikeustieteen opiskelijoille eli oikkareille oiva väylä saada oikeudellisen alan työkokemusta ja päästä tutustumaan juristin työhön jo opintojen aikana. Työnhaku ei kuitenkaan välttämättä ole helppoa ja yksinkertaista. Moni hakija pallottelee muun muassa seuraavia kysymyksiä hakemusta laatiessaan: Kuinka osoittaa oma osaamisensa ilman aikaisempaa työkokemusta? Kuinka erottautua lukuisten hakijoiden joukosta? Kuinka maksimoida mahdollisuudet saada kiinnostava harjoittelupaikka?


Poimi avainvinkit oikkarin työnhakuun ja tutustu samalla Hankintajuristien arvoihin työnantajana.

Asenne. Motivoituneisuus ja innostunut asenne sekä halu kehittää omaa osaamista vievät pitkälle. Hakijan kannattaakin tuoda hakemuksessaan selkeästi esille mikä tarjolla olevasta harjoittelupaikassa motivoi ja innostaa ja minkä vuoksi hakija kokee olevansa oiva valinta tarjolla olevaan tehtävään. Asenne on Hankintajuristeilla erityisesti arvostettava ominaisuus.


Huolellisuus. Huolellisuus on työnhaussa kaiken A ja O. Hakemus kannattaa laatia ajatuksella ja laatimiselle tulee varata aikaa. Hakemus tulee ehdottomasti toimittaa asetetussa määräajassa. Huolellisuutta on myös varmistaa, ovatko tarvittavat liitteet mukana hakemuksessa. Tiedot hakemuksen liitteenä pyydettävistä asiakirjoista sekä hakuajan pituudesta löytyvät harjoittelupaikkaa koskevasta ilmoituksesta, joten huolellinen perehtyminen ilmoitukseen on keskeistä. Myös hakemuksen yleisilme on merkityksellinen: yksittäiset kirjoitusvirheet ovat inhimillisiä, mutta huolellinen hakija varmistaa, ettei hakemus vilise kirjoitusvirheitä. Huolellisesti laadittu hakemus on hyvä keino erottautua muiden hakijoiden joukosta. Huolellisuus hakemusvaiheessa osoittaa hakijassa lisäksi asianajomaailmassa arvostettavaa tarkkuutta.


Kokemus. Aikaisempi kokemus asianajomaailmasta, tuomioistuimesta tai muusta tehtävään liittyvästä paikasta on harjoittelupaikkaa haettaessa arvokas etu, mikä kannattaa tuoda esille hakemuksessa ja haastattelutilanteessa. Kokemus tulee kuitenkin ymmärtää laajana kokonaisuutena. Elämän aikana kerrytetty yllättäväkin kokemus voi olla etu – ei pelkästään aikaisempi työkokemus. Esimerkiksi vapaaehtoistyö tai harrastus voivat myös osoittaa kokemusta, josta on hyötyä haettavassa tehtävässä. Ansiokas hakija osaa mahdollisen työkokemuksen lisäksi osoittaa myös muun elämän aikana kertyneen kokemuksen olevan etu haettavassa tehtävässä.Konkreettisuus. Työnhaussa hakija kuvaa itseään tyypillisesti adjektiiveilla. Käytettyjen adjektiivien perusteleminen hakemuksessa tiiviillä käytännön esimerkeillä on takuuvarma keino erottautua muiden hakijoiden joukosta. Moni kuvailee itseään esimerkiksi luotettavaksi. Taitava hakija vakuuttaa mahdollisen tulevan työnantajansa osoittamalla, millä tavalla tämä käy ilmi. Tämä on arvokas neuvo etenkin silloin, kun oman alan työkokemusta ei ole kertynyt vielä paljoa. Hakija voi perustella luotettavuuttaan esimerkiksi siten, että hänelle on uskottu aikaisemmissa työpaikoissa itsenäisiä tai vastuullisia tehtäviä, kuten kesätöissä leiriohjaajana vastuu leiriläisten turvallisuudesta tai urheiluseuran myyjäisissä vastuu rahalippaasta. Konkreettisuus on keino tutustuttaa itsensä oikeudellisen alan harjoittelupaikkaa tarjoavalle työnantajalle.


Lisäarvo. Lisäarvoa koskeva vinkki liittyy edellisessä kohdassa mainittuun konkreettisuuteen. Pelkkä kokemuksen mainitseminen ei välttämättä osoita työnantajalle, että hakija on osaava tai omaa asianajomaailmassa arvostettavia taitoja. Taitava hakija tuo hakemuksessaan esille, millä tavalla aikaisempi kokemus on hyödyksi haetussa työtehtävässä ja mitä lisäarvoa se tuottaa harjoittelupaikkaa tarjoavalle työnantajalle. Työnantajaa kiinnostavat hakijan kokemuksesta kertyneet taidot, joilla hakija tuo lisäarvoa työnantajalle. Hakemusta laatiessa on keskeistä pysähtyä pohtimaan seuraavia seikkoja: Mitä aikaisempi kokemus on opettanut? Mitkä taidot ovat aikaisemman kokemuksen myötä vahvistuneet? Mitä uusia arvokkaita taitoja kokemuksen myötä on karttunut? Mitkä taidot ovat hyödyksi haettavassa harjoittelupaikassa? Parhaimmassa tapauksessa hakija osaa siten hakemuskirjeessään kuvata mainitun kokemuksen lisäksi sitä, miksi tai miten kokemus ja kokemuksesta saadut taidot ja opit ovat hyödyksi haetussa tehtävässä.


Olla oma itsensä. Ennen kaikkea Hankintajuristien harjoitteluun haetaan huipputekijöiden joukkoon hyviä tyyppejä. Hyvän tyypin tunnusmerkkeihin lukeutuu uskallus olla oma itsensä. Hyvä tyyppi on tiimipelaaja, joka katsoo eteenpäin myös uusissa ja haastavissa tilanteissa. Ytimekkäästi hyvällä tyypillä tarkoitetaan henkilöä, jolla on avoin asenne: hakija tarttuu toimeen, on oma-aloitteinen ja pyytää tarvittaessa rohkeasti apua. Hakijan persoona saa näkyä. Myös erilaisuutta pidetään Hankintajuristeilla rikkautena.


Uteliaisuus. Kun harjoittelupaikkaa koskeva ilmoitus herättää kiinnostuksen, saattaa hakijalla olla lisäkysyttävää harjoittelusta. Millainen on harjoittelijan tyypillinen työviikko? Keiden kanssa harjoittelija työskentelee? Millainen etätyökäytäntö toimistolla on? Miten opinnot pystyy sovittamaan yhteen harjoittelun kanssa? Keneltä näistä asioita voisi kysyä? Me Hankintajuristeilla haluamme, että kynnys kysymysten esittämiselle on matala, minkä vuoksi lakimiesharjoitteluun liittyviin kysymyksiin vastaavat jo hakemusaikana nykyiset ja aikaisemmat harjoittelijamme. Heitä voi lähestyä puhelimitse harjoitteluilmoituksessa ilmoitettuina aikoina. Kannustamme rohkeasti olemaan yhteydessä – kaikki kysymykset ovat tervetulleita!


Suomen Hankintajuristit Asianajotoimisto Oy on julkisiin hankintoihin, liikejuridiikkaan ja riidanratkaisuun erikoistunut asianajotoimisto. Kesän 2022 aikana Hankintajuristien sivuilla julkaistaan opiskelija-aiheinen blogisarja, jossa oikeustieteen opiskelijat pääsevät tutustumaan hankintoihin, Hankintajuristeihin ja harjoittelumahdollisuuksiin Hankintajuristeilla. Tämä kirjoitus on toinen kolmiosaisesta blogisarjasta. Blogisarjan seuraavassa osassa tutustutaan käytännön lakimiesharjoitteluun Hankintajuristeilla.

Stay tuned!

Blogitekstin on kirjoittanut Milma Räisänen, joka työskenteli Hankintajuristeilla puolitoista vuotta harjoittelijana ja on tämän jälkeen jatkanut Hankintajuristeilla lakimiehenä.

Harjoittelijahaku on nyt auki - tutustu ja hae! https://www.hankintajuristit.fi/rekrytointi


Uusia harjoittelijoita Hankintajuristeille

Aino Aitamurto Aloitin Hankintajuristeilla viime viikon lopulla ja pääsin heti kiinni työtehtäviini. Sain hyvän yleisperehdytyksen, jonka jälkeen pääsin työskentelemään toimeksiantojen parissa. Kaikki

Uusia harjoittelijoita Hankintajuristeille

Aleksandra Silén Aloitin lakimiesharjoittelijana Hankintajuristeilla tämän viikon alussa. Työtehtäviin olen päässyt tutustumaan heti ensimmäisestä päivästä lähtien muun yleisperehdytyksen ohella. Kaik

Comments


bottom of page