top of page

Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä.

 

Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.


 

1. Rekisterinpitäjä

 

Suomen Hankintajuristit Asianajotoimisto Oy

 

Yhteystiedot:

Mikonkatu 4 B, 5. krs. 

00100 Helsinki

 

Y-tunnus: 2493736-7

 

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa

 

Suomen Hankintajuristit Asianajotoimisto Oy

Mikonkatu 4 B, 5. krs. 

00100 Helsinki

0400 3838 42

info@hankintajuristit.fi

 

Tapauksen mukaan mahdollisen tietosuojavastaavan yhteystiedot:

 

Marita Iskala

Suomen Hankintajuristit Asianajotoimisto Oy / Marita Iskala

Mikonkatu 4 B, 5. krs. 

00100 Helsinki

044 5566 333 

marita.iskala@hankintajuristit.fi


 

2. Rekisteröidyt

 

Suomen Hankintajuristit Oy:n sähköpostilistalle liittyneet, koulutuksiin ja webinaareihin ilmoittautuneet sekä yhteydenottolomakkeella yhteyttä ottaneet henkilöt.
 

 

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus

 

Rekisterin pitämisen peruste:

 

- Henkilötietoja käsitellään markkinointiviestinnän ja koulutuksista tiedottamisen perusteella.

- Henkilötietoja käsitellään suostumuksen perusteella (lomakkeelle kysytty lupa tietojen keräämiseen).

 

Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus

 

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:

 

- Suomen Hankintajuristit Oy:n viestintä- ja markkinointitarkoitukset sekä koulutuksista tiedottaminen.

 

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

 

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

 

Yhteystiedot

 

- nimi

- sähköposti

- puhelinnumero

- yritys


 

5. Rekisteröidyn oikeudet

 

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen info@hankintajuristit.fi

 

Tarkastusoikeus

 

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa tallentamamme henkilötiedot.

 

Oikeus tietojen oikaisemiseen

 

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

 

Vastustamisoikeus

 

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

 

Suoramarkkinointikielto

 

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

 

Poisto-oikeus

 

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

 

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen

 

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

 

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

 

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

 

Valitusoikeus

 

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että henkilötietoja rikotaan käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

 

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html


 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

 

Kyseessä on yksityinen tietolähde, henkilötietorekisteri jota ylläpidetään yksityisessä pilvipalvelussa.

 

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti:

 

- asiakkaalta itseltään verkkolomakkeen kautta


 

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

 

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointitarkoituksiin Suomen Hankintajuristit Oy:n ulkopuolelle.

 

 

8. Käsittelyn kesto

 

- Henkilötietoja käsitellään toistaiseksi

 

- Mikäli rekisteröity ei halua enää vastaanottaa markkinointiviestintää sähköpostitse, hän voi ilmoittaa siitä rekisterinpitäjälle kirjallisesti, jolloin tiedot poistetaan rekisteristä tai niihin merkitään yhteydenottokielto lopullisesti, ellei henkilö itse uudelleen ilmoita haluavansa vastaanottaa markkinointiviestintää. 


 

9. Henkilötietojen käsittelijät

 

Asiakasrekisteriä käsittelevät Suomen Hankintajuristit Asianajotoimisto Oy:n työntekijät.

 

Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Henkilötietojen käsittely voidaan ulkoistaa osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.


 

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

 

Henkilötietoja ei pääsääntöisesti luovuteta ulkopuolisille.

 

Poikkeuksena Suomen Hankintajuristit Asianajotoimisto Oy käyttää ulkopuolista verkko- ja markkinointipalveluidentarjoajaa, Wix.com Inc:iä, jolle henkilötietoja luovutetaan siinä laajuudessa kuin se on tarpeen palveluiden toimittamiseksi. Ulkopuolinen palveluntarjoaja, Wix Inc, varmistaa omassa tietosuojaselosteessaan, että henkilötietoja siirretään ja käsitellään kulloinkin sovellettavan lain mukaisesti. Henkilötietoja saatetaan käsitellä myös ulkopuolisen Facebook Inc. ja Alphabet Inc. palveluntarjoajien järjestelmissä, jonka kulloinkin sovellettavan lain mukaisen käsittelyn kyseiset palveluntarjoajat varmistavat omissa tietosuojaselosteissaan.

Tietoja voidaan lisäksi lain vaatimuksesta luovuttaa esimerkiksi viranomaisille.

12. Evästeet

 

Käytämme verkkopalvelussamme evästeitä. Eväste voi olla voimassa joko yksittäisen istunnon ajan tai pidemmän aikaa. Eväste on pieni tekstitiedosto, joka tallentuu käyttäjän laitteelle hänen vieraillessaan selaimella verkkopalvelussa. Wix- verkkopalvelu käyttää evästeitä ja kolmansien osapuolien evästeitä parantamaan ja personoimaan palvelun käyttökokemusta, keräämään tietoa palvelun kävijämääristä ja suosituimmista sisällöistä sekä tunnistamaan usein sivulla vierailevat kävijät.

 

Voit estää evästeiden tallentamisen muuttamalla selaimen tietoturva-asetuksia. Huomioi kuitenkin, että kaikkia verkkopalveluiden toimintoja ei välttämättä voi käyttää ilman evästeitä.

bottom of page