top of page
Etsi

Vakava virhe ammattitoiminnassa tarjouksen poissulkuperusteena

Hankintalain 81 §:n esitöiden mukaan ammattitoiminnassa tehdyn vakavan virheen yhteydessä on olennaista arvioida sitä, onko tarjoajan menettely kyseenalaistanut tarjoajan luotettavuuden hankinnan toteuttamisessa, vaikka sillä olisikin tekniset ja taloudelliset resurssit siihen. Hankintalain 82 §:n mukaan tarjoaja voi kuitenkin esittää näyttöä luotettavuudestaan siitä huolimatta, että sitä rasittaa harkinnanvarainen poissulkemisperuste. Jos hankintayksikkö katsoo näytön ja luotettavuuden riittäväksi, se ei saa sulkea kyseistä ehdokasta tai tarjoajaa pois tarjouskilpailusta.


Virhe ammattitoiminnassa voi viitata kaikenlaiseen virheelliseen menettelyyn, joka vaikuttaa kyseisen toimijan ammatilliseen luotettavuuteen. Vakava virhe ammattitoiminnassa voi tulla käsille silloinkin, kun virheeseen tai rikkomukseen syyllistynyt tai velvollisuuden laiminlyönyt on ehdokkaan tai tarjoajan hallinto-, johto- tai valvontaelimen jäsen tai edustus-, päätös- tai valvontavaltaa käyttävä henkilö. Virheen syynä on yleisimmin säädösten laiminlyönti, valvonnassa havaitut puutteet, tilaajavastuulain mukaisten selvitysten toistuva laiminlyönti tai rekisterivelvollisuuksien laiminlyönti.


Markkinaoikeus on oikeuskäytännössään todennut, että vakavaksi virheeksi katsottavan menettelyn olisi ilmennettävä jonkinasteista tahallisuutta tai huolimattomuutta. Hankintayksikkö voi ottaa huomioon harkinnanvaraisten poissulkemisperusteiden näyttönä myös muuta aineistoa kuin lainvoimaisia päätöksiä tai tuomioita.


Harkinnanvaraisten poissulkuperusteiden kohdalla poissulkemisen kesto ei saa olla pidempi kuin kolme vuotta asiaankuuluvasta tapahtumasta lukien.


Harkinnanvaraisia poissulkuperusteita punnittaessa tulee huomioida riittävät perustelut, vaikka oikeuskäytäntö onkin suhtautunut niiden käyttämiseen suhteellisen sallivasti. Ideaalitilanteessa tarjousdokumentit ovat laadittu niin huolellisesti, ettei tätä asiaa tarvitse pohtia. Me täällä Hankintajuristeilla autamme mielellämme hankinnan kaikissa vaiheissa!

Comments


bottom of page