top of page
Etsi

Oikeustapaus: TT 2023:37

Antopäivä: 27.6.2023

Asian tausta: Suomen Merimies-Unioni SMU ry oli solminut suomalaisen varustamoyrityksen kanssa Portugalin lipun alla purjehtivia aluksia koskevat työehtosopimukset sen jälkeen, kun yhdistys oli kohdistanut yhteen näistä aluksista saartotoimia.

Kysymys työehtosopimusten pätevyydestä: vastaaja katsoi, että yhtiö ei olisi solminut sopimuksia, jos SMU ei olisi toimeenpannut saartoa. Vastaaja on katsonut, että sopimukset ovat syntyneet kiristyksen tuloksena eikä niitä voi sen takia pitää pätevinä.

TT: Saarto on Suomen oikeusjärjestyksen hyväksymä työtaistelutoimi. Asiassa on tullut selvitetyksi, että SMU on toiminut asiassa sääntömääräisen tarkoituksensa mukaisesti tavoitteenaan saada kanteessa tarkoitetuille aluksille työntekijöiden asianmukaisia työehtoja turvaava, niin sanottu ITF-hyväksytty työehtosopimus.

TT: Kun SMU:n tavoitteena on ollut saada sopimuksettomat, suomalaisen varustamon omistamat mukavuuslippulaivat ITF-hyväksytyn työehtosopimuksen piiriin, saartoa ei päämääränsä johdosta voida katsoa oikeuden tai hyvän tavan vastaiseksi tai kohtuuttomaksi. Asiassa ei myöskään ole esitetty uskottavaa selvitystä siitä, että sopimuksia rasittaisi jokin oikeustoimilain tai muun lain mukainen pätemättömyysperuste.

TT: Sopimukset ovat työehtosopimuslain mukaisia päteviä työehtosopimuksia, joita on noudatettava aluksen merimiesten työsuhteissa. Vastaaja velvoitetaan korvaamaan Suomen Merimies-Unioni SMU ry:n oikeudenkäyntikulut viivästyskorkoineen.


Comments


bottom of page