Etsi

MAO: Ratingluokituksen myöhemmällä päivittymisellä ei merkitystä soveltuvuuden arvioinnissa

Tapauksessa MAO:301/18 oli kyse kodinkoneiden ja viihde-elektroniikan tavarahankinnasta. Hankintayksikkö oli tarjouspyynnössä edellyttänyt, että tarjoajan taloudellisen tilanteen on oltava sellainen, että se Suomen Asiakastieto Oy:n ratingluokituksessa on vähintään tyydyttävä A tai riskiluokka on 1–3 tai sen katsotaan tilinpäätöstietojen tai muun vastaavan selvityksen mukaan olevan vastaava.Yritys X oli tarjouksessaan ilmoittanut, että sillä on riittävät rahoitukselliset ja taloudelliset edellytykset hankinnan suorittamiseen. Hankintayksikkö päätyi valitsemaan X:n tarjouksen. Myöhemmin hankintayksikölle selvisi, ettei X täyttänyt taloudelliselle tilanteelle asetettua vaatimusta ja se kumosi aiemmin tekemänsä hankintapäätöksen ja sulki X:n tarjouskilpailusta puuttuvan soveltuvuuden johdosta. Hankintayksikkö perusti poissulkemispäätöksensä hankintapäätöksen jälkeen päivättyihin selvityksiin, joista ilmeni, että valittajan ratingluokitus ei ollut tarjouspyynnössä vaaditun mukainen. Asiassa ei myöskään esitetty selvitystä siitä, että X olisi toimittanut hankintayksikölle muuta selvitystä, jonka perusteella X:n taloudellinen tilanne olisi ollut tarjouspyynnössä vaaditun mukainen.


Yritys X valitti markkinaoikeuteen ja esitti, että sen ratingluokitus oli tarjouspyynnössä vaaditun mukainen ja että hankintayksikön tekemä selvitys oli perustunut vanhentuneeseen tietoon. X:n mukaan sen ratingluokitus ei ollut vielä päivittynyt vastaamaan päättynyttä tilikautta. Valittaja toimitti markkinaoikeudelle myös yritysraportin, jonka mukaan sen ratingluokitus oli tarjouspyynnössä edellytetty vähintään A. Markkinaoikeus kuitenkin totesi, että yritysraportille, joka on hankintaoikaisupäätöksen jälkeiseltä ajalta, ei tullut antaa asian arvioinnin kannalta merkitystä.


Markkinaoikeus hylkäsi valituksen.

Esittelyssä uusi lakimiehemme Victoria Sandberg

Valmistuin viime syksynä oikeustieteen maisteriksi Turun Yliopistosta ja ennen sitä suoritin oikeusnotaarin tutkintoni Åbo Akademissa. Maisterivaiheessa opiskelin myös yhden lukukauden Budapestissa. A

Rekrytoimme asianajajia ja lakimiehiä

Hankintajuristit on kasvava ja kansainvälinen julkisiin hankintoihin, liikejuridiikkaan ja riidanratkaisuun keskittynyt, tällä hetkellä noin 30 henkilöä työllistävä asianajotoimisto. Toimistomme ovat