top of page
Etsi

KKO:n ratkaisukäytäntöä työoikeuden saralta

Korkeimman oikeuden (KKO) uusimmassa työoikeutta koskevassa ratkaisussa otettiin kantaa määräaikaisten työsopimusten ketjuttamiseen.Asiassa H oli työskennellyt 3.3.2003 – 31.12.2011 kuntayhtymän palveluksessa yhtäjaksoisesti 16 määräaikaisessa työsuhteessa sosiaalityöntekijänä. H:n sopimukset olivat olleet enintään vuoden mittaisia. H:lla ei ollut sosiaalihuollon ammatillista lainmukaista kelpoisuutta tehtävään. Työsopimuksissa määräaikaisuuden perusteeksi oli kirjattu ”määräaikainen lisähenkilö” ja kahden viimeisimmän sopimuksen perusteeksi ”avoimen vakanssin hoito”.


H katsoi valituksessaan, ettei määräaikaisuuksille ollut perusteltua syytä, sillä sopimusten ketjuttaminen osoitti, että kuntayhtymän työvoiman tarve oli luonteeltaan pysyvää. H vetosi myös siihen, että kuntayhtymä oli laiminlyönyt velvollisuutensa tarjota hänelle muuta työtä tai kouluttaa hänet uuteen työhön. Kuntayhtymän mukaan sillä ei ollut velvollisuutta ottaa H:ta toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen, koska hänellä ei ollut vaadittua kelpoisuutta tehtävään.


Asiassa KKO katsoi, että kuntayhtymä ei ollut menetellyt työsopimuslain vastaisesti ketjuttaessaan H:n työsopimukset. KKO:n mukaan perustuslain mukainen julkisen vallan velvollisuus tarjota sosiaalihuollon palvelut ja se, että tarve epäpätevän työpanokselle oli tilapäistä siihen saakka, kunnes tehtävään löydettäisiin pätevä työntekijä, mahdollistivat H:n työsopimusten ketjuttamisen. Kuntayhtymä oli aktiivisesti yrittänyt etsiä tehtävään pätevää henkilöä.


Sen sijaan KKO katsoi, että kuntayhtymä oli menetellyt työsopimuslain työntekijöiden tasapuolisen kohtelun vastaisesti, kun se ei ollut tarjonnut H:lle muuta työtä tai koulutusta muihin tehtäviin. KKO:n mukaan H:n asema työnantajan työn tarjoamis- ja koulutusvelvollisuuden osalta katsottiin toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa olevan työntekijän asemaan, mutta ketjuttamisen osalta tällaista asemaa ei tullut.


KKO:n mukaan, koska työsuhde oli rinnastettavissa toistaiseksi voimassaolevaan työsuhteeseen ainoastaan työn tarjoamis- ja koulutusvelvollisuuden osalta, perusteita irtisanomisajan palkan ja lomakorvauksen maksamiselle ei ollut.

Toimisto avoinna myös heinäkuussa!

Hankintajuristien toimisto on myös heinäkuussa avoinna normaaliin tapaan. Tapaamisia voitte sopia paitsi suoraan juristin kanssa, myös numerosta +358 40 038 3842 tai lähettämällä sähköpostia osoittees

Comments


bottom of page