top of page
Etsi

Julkiset hankinnat

1. VM: Harmaan talouden torjunnan työohje hankintayksiköille

Valtiovarainministeriö julkaisi Hankinta-Suomi-toimenpideohjelman ”Harmaan talouden torjunnan työohje hankintayksiköille” 31. toukokuuta 2023. Työohje esittelee harmaan talouden ilmiöitä, joihin hankintayksikkö voi toiminnassaan törmätä. Ohjeessa on tietoa tekijöistä, jotka altistavat harmaan talouden eri muodoille ja ehdotuksia riskien pienentämiseksi. Lisäksi siinä on kuvattu, miten toimia tilanteissa, joissa tällaisia riskejä on tunnistettu. Miksi työohjeelle on tarvetta?


Vuonna 2022 julkisten hankintojen yhteenlaskettu volyymi vuositasolla oli arviolta noin 45 miljardia euroa. Jo pelkästään hankintojen laajuus tekee sen, että ne voivat olla harmaan talouden toimijoille mielenkiintoisia. Tutkijat ovat lisäksi havainneet, että julkiset hankinnat ovat Suomessa harmaan talouden riskikohteita. Tyypillisiä harmaan talouden ilmiöitä ovat esimerkiksi verojen kiertämien, hankintoihin kohdistuvat tarjouskartellit, pimeä työ ja korruptio eri muodoissaan.


Harmaan talouden ilmiöiden riskitekijöitä on mahdollista kartoittaa ja niihin voi varautua ennakkoon. Edellytys on, että harmaan talouden ilmiöistä on perustiedot ja että niiden riskit pidetään mielessä tarjouskilpailuja järjestettäessä ja kilpailutuksista kertyvää dataa tarkasteltaessa.


Huolestuttavatko harmaan talouden riskit hankinnoissa? Mietityttääkö, kuinka nämä riskit olisi mahdollista välttää hankinnan eri vaiheissa? Voisiko riskien välttämisestä koitua myös tosiasiallisia säästöjä, ja voisiko niillä parantaa hankintojen laatua?


Meillä Hankintajuristeilla on vuosien asiantuntemus ja kokemus hankintojen parista. Olemme mielellämme avuksenne kaikissa yllä mainituissa kysymyksissä. Luodaan yhdessä lainmukaiset, laadukkaat ja yhteiskunnallisesti vaikuttavat hankinnat juuri teidän tarpeisiinne sopivalla tavalla!


2. Oikeustapaukset

Julkisten hankintojen oikeustapauksissa on kyse suorahankinnasta ja siitä määrättävästä seuraamusmaksusta sekä uhkasakon tuomitsemisesta maksettavaksi.

Lue julkisten hankintojen oikeustapaukset

MAO 223/2023

KHO:2023:25

Uutta tarjouskilpailua koskeva hankintailmoitus


3. KKV vei sidosyksikköhankinnan markkinaoikeuteen


Hankintalain mukaisia menettelyjä ei tarvitse käyttää sellaisessa hankinnassa, jonka hankintayksikkö tekee sidosyksiköltään. Sidosyksiköllä tarkoitetaan hankintayksiköstä muodollisesti erillistä, päätöksenteon kannalta itsenäistä yksikköä. Lisäksi edellytetään, että hankintayksikkö käyttää sidosyksikköön määräysvaltaa samalla tavoin kuin omiin toimipaikkoihinsa. Sidosyksikköjen liiketoiminnalle muiden kuin hankintayksiköiden kanssa on myös asetettu raja-arvot hankintalaissa. Nämä hankintalain asettamat sidosyksikön kriteerit ovat nousseet keskusteluun KKV:n markkinaoikeudelle tekemän esityksen johdosta.


Vantaan ja Keravan hyvinvointialue oli hankkinut henkilöstöhallinnon palveluita suorahankinta sidosyksikkönään pitämältään Sarastialta. Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) on esittänyt, että markkinaoikeus määrää mainitun sopimuskauden päättymään ennenaikaisesti. KKV esittää hyvinvointialueelle myös 1000 euron seuraamusmaksua. KKV ei pidä Sarastiaa Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen sidosyksikkönä, joten hankinta olisi tullut kilpailuttaa.

KKV ryhtyi selvittämään hankintaa sille tulleen toimenpidepyynnön perusteella. KKV:n arvion mukaan Sarastiaan luodut päätöksentekorakenteet eivät täytä hankintalain määräysvaltaa koskevia edellytyksiä. Hyvinvointialueen määräysvalta on KKV:n mukaan muodollista, eikä hyvinvointialue voi käyttää ratkaisevaa päätösvaltaa Sarastian strategisiin tavoitteisiin tai tärkeisiin päätöksiin. Näin ollen sidosyksikköhankinnan edellytykset jäävät täyttymättä.


KKV:n näkemyksen mukaan hyvinvointialueen tekemä suorahankinta on osa laajempaa ilmiötä, joka johtuu tämän perusteluiden mukaan sidosyksikkösääntelyn virheellisestä ja liian laajasta tulkinnasta. Määräysvaltakriteeriä ei ole tarkemmin arvioitu kansallisessa oikeuskäytännössä, mikä vaikuttaa sidoshankintayksikköhankintojen tulkinnanvaraisuuteen. Huomioitavaa on, että tätä vastoin Euroopan unionin tuomioistuin on arvioinut mainittua kriteeriä tuoreehkossa ratkaisussaan C-383/21 Sambre & Biesme.


KKV pitää markkinaoikeuden antamaa ratkaisua tarpeellisena, sillä se selkiyttäisi sidosyksikköhankintojen käyttöedellytyksiä. Me Hankintajuristeilla olemme erikoistuneet sidosyksikköhankintoihin ja autamme niissä mielellämme Sinua, kun tarvitset apua!

4. Muita uutisia

Muista päivittää MAO:n osoite muutoksenhakuohjeisiin

Markkinaoikeus (sekä Helsingin hallinto-oikeus ja työtuomioistuin) on muuttanut 29.5.2023 takaisin Pasilan Tuomioistuimet-taloon osoitteeseen Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki. Muuttunut osoite tulee päivittää kaikkiin hankintayksiköiden valitus- ja muutoksenhakuosoituksiin.


Tarvitsetko apukäsiä lomakaudelle? Hankintajuristit avustavat myös kesällä!

Kesäkuukausien haasteena usein on, että lämmin sää sekä kertyneet kesälomapäivät houkuttelevat työvoimaa toimistoilta rannoille ja mökeille. Hätä ei kuitenkaan ole tämän näköinen: me Hankintajuristeilla autamme hankintojen läpiviennissä ja muissa toimeksiannoissa myös lomakuukausina ja läpi kesän, ja työvoimanne taas saa rauhassa palautua ja valmistautua syksyn haasteisiin koko lomakauden ajan!


Hankintajuristit muuttivat Pörssitaloon!

Hankintajuristit muuttivat historialliseen Pörssitaloon! Toimistomme löytyy nyt uudesta osoitteesta Fabianinkatu 14 A, 00100 Helsinki.

Pörssitalo on rakennettu vuonna 1912, ja rakennus on todistanut Suomen historian merkittävimpiä liike-elämän hetkiä. Arkkitehtuurisesti Pörssitaloa pidetään eräänä 1900-luvun suomalaisen jugend-arkkitehtuurin vaikuttavimmista edustajista. Hankintajuristeilla onkin nyt suuri ilo ja kunnia siirtyä uusiin toimitiloihin upeisiin Pörssitalon puitteisiin!

Comments


bottom of page