Etsi

Hankintajuristit avustivat onnistuneesti korkeimman hallinto-oikeuden vuosikirjapäätöksessä KHO 2019

Korkein hallinto-oikeus on julkaissut vuosikirjapäätöksen KHO 2019:162 koskien tulkkauspalvelua koskevan hankinnan laatuvertailuperusteen asettamista. Suomen Hankintajuristit Asianajotoimisto Oy on avustanut tapauksessa onnistuneesti tulkkauspalveluja tuottavia yrittäjiä.

Kilpailutuksessa tarjoaja oli voinut tarjota sekä tarjouksessa nimettyjä että myöhemmin rekrytoitavia nimeämättömiä tulkkeja. Tulkit oli tullut nimetä tarjouksessa, joka oli tullut antaa noin viisi kuukautta ennen sopimuskauden alkua ja noin seitsemän kuukautta ennen palvelujen tuottamisen alkamista. Tarjouksessa nimetyistä tulkeista oli saanut laatuvertailussa pisteitä. Sen sijaan myöhemmin rekrytoitavista tulkeista ei ollut annettu pisteitä tarjousten laatuvertailussa. Jos tarjoaja oli tarjonnut useampaa kuin yhtä tulkkia, laatupisteet oli laskettu siten, että tulkkien koulutuksesta ja kokemuksesta lasketut pisteet oli laskettu yhteen ja yhteispisteet oli jaettu tulkkien lukumäärällä.


Laatupisteiden saamisen edellytyksenä on ollut, että tulkit on nimetty. Tämä pisteytysmalli on johtanut kuitenkin tilanteeseen, että uuden toimijan tai toimintaa laajentavan yrityksen mahdollisuudet osallistua tarjouskilpailuun ei ole ollut tasaveroista muihin alan toimijoihin verrattuna.


Korkein hallinto-oikeus katsoikin, että tarjouskilpailussa käytetty pisteytysmalli, missä tarjoajan on käytännössä tullut nimetä tulkit noin seitsemän kuukautta ennen palvelun tuottamisen alkamista, on ollut markkinoille pyrkivää uutta yritystä tai toimintaansa laajentavaa tarjoajaa kohtaan syrjivää.

Esittelyssä uusi bid managerimme Minna Valenko

Olen sellainen ihminen, jolla on monta rautaa tulessa. Työn ohessa olen aina myös opiskellut ja siksi kutsun opiskelua harrastuksekseni. Työhistoriani on hyvin pitkälti kulttuuripuolelta, mutta aina m

SUOMEN HANKINTAJURISTIT ASIANAJOTOIMISTO OY
KÄYNTIOSOITE HELSINGISSÄ: Erottajankatu 19 B, 6.krs
POSTIOSOITE: Erottajankatu 19 A 11, 00130 Helsinki
KÄYNTIOSOITE LONTOOSSA: Canada Square, Level 33 Canary Wharf, London, United Kingdom
  • Facebook
  • LinkedIn
© Suomen Hankintajuristit 2021
Y-tunnus: 2493736-7 | Tietosuoja