top of page
Etsi

Hankintajuristit avustivat korkeimman hallinto-oikeuden vuosikirjapäätöksessä KHO 2019:10

Suomen Hankintajuristit Asianajotoimisto Oy on avustanut In Net Oy:tä menestyksekkäästi korkeimmassa hallinto-oikeudessa (KHO). KHO:n vuosikirjapäätös KHO 2019:10 käsitteli suorahankintana toteutettua terveydenhuollon potilastietojärjestelmän laajentamista.

Kuntayhtymä (hankintayksikkö) laajensi käytössään olleen tietojärjestelmän ulottumaan myös 2017 liikkeenluovutuksella sille siirtyneen kaupungin terveydenhuollon henkilökunnalle. Tämä tarkoitti samalla vanhojen, kaupungilla tähän asti käytössä olleiden, järjestelmien poistuvan käytöstä. Keskeisin oikeuskysymys on se, täyttyikö suorahankintaperuste äärimmäiseen kiireeseen tai teknisen ja yksinoikeuden suojaan liittyvistä syistä.Kuntayhtymän mukaan pian valmistuvan sote-uudistuksen johdosta verrattain laajan järjestelmäuudistuksen tekeminen lyhyeksi aikaa ei olisi taloudellisista syistä mahdollista ja kyseessä olisi näin ollen heistä riippumaton äärimmäinen kiire. Lisäksi usean järjestelmän käytössä syntyy ongelmia yhteisten rajapintojen puutteen vuoksi. Tästä johtuen yksi ja sama yhtenäinen järjestelmä lisäisi potilasturvallisuutta ja helpottaisi henkilökunnan sisäistä kommunikaatiota.


Sekä markkinaoikeus että korkein hallinto-oikeus päätyivät kuitenkin samalle kannalle In Net Oy:n kanssa siitä, että kyseinen hankinta olisi tullut kilpailuttaa. Ensinnäkin tuomioistuimet katsoivat, etteivät sote-uudistus ja sen muuttuva aikataulu ole äärimmäiseen kiireeseen vetoamisen peruste. Toiseksi teknisiä ja yksinoikeuteen kohdistuvia syitä tulee tulkita suppeasti ja näyttövelvollisuus on hankintayksiköllä. Hankintayksikkö ei näyttänyt, ettei mitään muuta järjestelmää olisi voitu käyttää jo käytössä olleen järjestelmän rinnalla. Lisäksi In Net Oy:llä on näyttöä siitä, että eri järjestelmien rajapinnat voidaan yhdistää, jolloin niitä voidaan käyttää sujuvasti rinnakkain. Näin ollen suorahankintaperuste ei täyttynyt. Suorahankinnassa ei ollut kyse myöskään hankintalain sallimasta sopimusmuutoksesta.


KHO ei muuttanut markkinaoikeuden päätöksen lopputulosta, jossa suorahankinnan täytäntöönpanon vaatimus hylättiin ja kuntayhtymä velvoitettiin korvaamaan vastapuolen oikeudenkäyntikulut.

Uusia harjoittelijoita Hankintajuristeille

Aino Aitamurto Aloitin Hankintajuristeilla viime viikon lopulla ja pääsin heti kiinni työtehtäviini. Sain hyvän yleisperehdytyksen, jonka jälkeen pääsin työskentelemään toimeksiantojen parissa. Kaikki

Uusia harjoittelijoita Hankintajuristeille

Aleksandra Silén Aloitin lakimiesharjoittelijana Hankintajuristeilla tämän viikon alussa. Työtehtäviin olen päässyt tutustumaan heti ensimmäisestä päivästä lähtien muun yleisperehdytyksen ohella. Kaik

Kommentit


bottom of page