top of page
Etsi

Hallitus pyrkii tehostamaan julkisia hankintoja

Tammikuussa 2023 järjestetyssä KKV-päivän keskustelupaneelissa nousi esiin valtiovarainministeriön selvitystä vastaavat tavat ja keinot kustannussäästöjen saavuttamiseksi. Säästöä voitaisiin lisätä muun muassa uudella kilpailutuksella, mikäli kansallisen kynnysarvon ylittävässä kilpailussa tulisi vain yksi tarjous. Jos kilpailua saadaan lisättyä, laskisi tämä hintoja 5–10 % per tarjous. Lisäksi yhteishankintojen käyttövelvoitteen lisääminen voisi tuottaa tuntuvia säästöjä standardoiduissa tuotteissa.


Valtiovarainministeriön selvityksessä ja puheenvuorossa on lisäksi listattu kilpailun edistämiskeinoksi myös in-house-yhtiöiltä tehtävien hankintojen rajoittaminen niihin tilanteisiin, joissa in-house-yhtiöiltä tehtäviä hankintoja olisi sallittua tehdä. 


Hankintalain muutokset koskien jälki-ilmoitusten sanktioimista ja isojen hankintojen pilkkomisella osiin voisivat tuoda enimmillään 70 miljoonan euron kustannussäästöt koko julkisen talouden tasolla. Lainsäädännön nykytila tällä hetkellä on se, että jälki-ilmoitus on säädetty pakolliseksi, mutta sen julkaisematta jättämistä ei ole sanktioitu. Isojen hankintojen osiin pilkkominen taas edistäisi pienempien tarjoajien mahdollisuuksia pärjätä kilpailussa, kun he voisivat jättää tarjouksen.  


Nähtäväksi jää, millaisia julkisia hankintoja koskevia lakimuutoksia hallitus saa aikaiseksi tulevalla kaudella. Me Hankintajuristit seuraamme lainsäädännön kehittymistä ja jaamme mielellämme parhaat vinkkimme hankintojen tehokkaaksi toteuttamiseksi.

bottom of page