top of page
Etsi

TUKES kehottaa huomioimaan kemikaaliturvallisuuden hankinnoissa

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) sekä Suomen ympäristökeskuksen toteuttamassa hankkeessa selvitettiin kemikaalien huomioimisen tasoa kaupunkien ja kuntien rakentamiseen liittyvissä hankinnoissa. Hankkeessa kiinnitettiin huomiota etenkin koulujen ja päiväkotien rakentamisen rakennustuotteisiin ja niiden kemikaalimääriin. Koska hankintoihin käytettäviä materiaaleja ei valvota, peräänkuuluttaa Tukes kemikaaliturvallisuuden vaatimuksien sisällyttämistä hankintakriteereihin.


Mikäli tarvitset apua kriteerien muotoilussa, ota ihmeessä yhteyttä Suomen Hankintajuristeihin!

bottom of page