top of page
Etsi

Pikku-uutiset

Hallituksen esitys: lakimuutos pidentäisi sähköhyvitysten käsittelyaikaa

Esityksen tavoitteena on määräaikoja muuttaen varmistaa Energiaviraston resurssit käsitellä sille tehdyt hakemukset sähköhyvityksen maksatuksessa tapahtuneen virheen korjaamisesta. Tavoitteena on myös, että sähköyhtiöt kykenevät jatkossakin hakemaan Valtiokonttorilta korvausta sähköhyvityksen maksatuksista. Takautuvasti maksettavasta väliaikaisesta sähköhyvityksestä annetun lain sekä sen Energiavirastosta annetun lain 1 § väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimassaoloa esitetään jatkettavaksi kesäkuun 2024 loppuun saakka.


Ympäristöministeriö selvitti käytöstä poistettuja tuulivoimaloita koskevaa sääntelyä

Ympäristöministeriön selvitys tarkasteli kansallisen lainsäädännön tilaa verrattuna Ruotsiin, Saksaan ja Ranskaan. Selvityksessä tunnistettiin kansallisen sääntelyn puutteellisuus verrattuna käytöstä poistettujen tuulivoimaloiden purkamiseen sekä siihen liittyvään rahoitukseen. Tarkempi sääntely voitaisiin selvityksen mukaan toteuttaa esimerkiksi tuulivoimaloiden rakentamisen sääntelyn muuttamisella, tai lisäämällä kaavoitussopimuksiin ehdot tuulivoimalan purusta tai mahdollisesta vakuudesta, jonka avulla turvataan kunnan mahdollisuus purkuun.


Erityisalojen hankintalain kynnysarvoihin muutoksia

Kaksi vuotta on taas kulunut, mikä tarkoittaa muutoksia hankintojen EU-kynnysarvoihin 1.1.2024 alkaen. Myös vesi- ja energiahuollon liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankintoja ja käyttöoikeussopimuksia koskevan erityisalojen hankintalain kynnysarvot muuttuvat. Tavara- ja palveluhankintojen kynnysarvo nousee 431 000 eurosta 443 000 euroon. Rakennusurakoiden ja käyttöoikeussopimusten kynnysarvo nousee puolestaan 5 382 000 eurosta 5 538 000 euroon.

Comments


bottom of page