top of page
Etsi

MAO:565/​2023

MAO:565/​2023

ASIAN TAUSTAA: Kyse oli varsinaissuomalaisesta henkilöstön merkkipäivälahjojen sähköisen palvelun hankinnasta, ennakoitu arvo 408 000 euroa. Valittaja on suljettu tarjouskilpailusta puutteellisen soveltuvuuden ja tarjouspyynnön vastaisen tarjouksen vuoksi.


VALITTAJA: Toisin kuin hankintapäätöksessä esitetään, valittaja ei ole ilmoittanut samaa lahjakohdetta tarjouksessaan useampaan kertaan tarjouspyynnön vastaisesti. Vaikka hotelliaamiainen on ollut lahjakohteena useamman kerran, kyse on ollut eri lahjakohteista, koska aamiaiset ovat poikenneet toisistaan laadun, ominaisuuksien, hinnan ja sijainnin suhteen. Tarjous ei muutoinkaan ole tarjouspyynnön vastainen. Väite siitä, että kohteiden arvo olisi ilmeisen alhainen vaadittuun 60 euron kohdekohtaiseen hintaan, on virheellinen. Tarjouspyynnössä ei ole vaadittu, että palveluiden olisi tullut sijaita Varsinais-Suomessa. Lahjakohteiden soveltuvuutta syntymäpäivä- ja eläkelahjoiksi ei voi arvioida kukaan muu kuin itse lahjansaaja.


Valittajaa ei olisi tullut sulkea tarjouskilpailusta myöskään puuttuvan soveltuvuuden vuoksi. Tarjouspyynnössä ei ole määritelty, mitä vaatimuksella hankinnan kohdetta vastaavasta sopimuksesta on tarkoitettu. Referenssinsä perusteella valittaja kykenee toteuttamaan hankinnan.


HY: Hotelliaamiainen on ollut yksi lahjakohde, jonka valittaja on tarjouksessaan monistanut hotellipaikkakuntien lukumäärän mukaisesti. Valittaja on tarjonnut 60 euron hotelliaamiaista kahdelle henkilölle, jolloin yhden aamiaisen euromääräinen arvo on muodostunut lahjakortissa kohtuuttoman suureksi. Huomattava osa valittajan tarjoamista lahjakohteista on sijainnut muualla kuin Varsinais-Suomessa, jolloin lahjansaajan on voinut olla mahdotonta käyttää kyseistä palvelua. Lahjakohteista osa ei objektiivisesti arvioiden sovellu 50- tai 60-vuotis- tai eläkelahjoiksi (esim. koirakoulun palvelut, automaattinen pysäköintikiekko, huulipuna).


Tarjoajalla on tullut olla vuosilta 2020–2022 yksi referenssi hankinnan kohdetta vastaavasta sopimuksesta. Vastaavan referenssisopimuksen oli tullut olla voimassa pitkäaikaisesti vuosina 2020–2022, mitä tarjoajan referenssi ei ollut.


VALITTAJA: Tarjouspyynnössä referenssin ei vaadittu olevan pitkäaikainen. Hotelliaamiaiset ovat poikenneet toisistaan saman hotelliketjun sisälläkin, joten kyse on ollut eri lahjakohteista.


MAO: ”Vastaavan referenssin” voidaan tulkita tarkoittavan monilta osin samankaltaista kuin hankinnan kohteena oleva palvelu. Vaatimus ei kuitenkaan ollut tulkittavissa siten, että referenssisopimuksen olisi tullut olla voimassa tietyn ajan, vaan vaatimus on ollut sillä tavoin muotoiltu, että ratkaisevaa on ollut referenssisopimuksen ajoittuminen mainitulle ajanjaksolle.


Tarjouspyynnössä ei ole asetettu erillisiä vaatimuksia eri lahjakategorioihin tarjottavien lahjakohteiden lukumäärästä.Tarjouspyyntöasiakirjojen mukaan toimittajalle maksetaan lahjakortista 60 euroa sekä mahdollinen toimitusmaksu. Itse lahjakohteiden arvolle ei ollut asetettu vaatimuksia.Hankinnan kohteeksi on ilmoitettu merkkipäivä- ja eläkkeellesiirtymislahjat. Tarjouspyynnössä ei ollut vaatimuksia sen suhteen, mitä tai minkälaisia lahjakohteiden on tullut olla. Sijainnin osalta ainoana vaatimuksena on ollut, että lahjakohteiden tuotteet ja palvelut ovat Suomessa yleisesti ostettavissa.


MAO: Hankintayksikkö oli menetellyt hankintasäännösten vastaisesti arvioidessaan, että valittajan tarjous on ollut tarjouspyynnön vastainen tai että tarjoajalta puuttuu soveltuvuus. Hankintapäätös kumottiin ja sopimuksen tekeminen kiellettiin 20 000 euron sakon uhalla. Lisäksi HY velvoitettiin korvaamaan valittajan oikeudenkäyntikulut 5 870 eurolla viivästyskorkoineen.

Comments


bottom of page