top of page
Etsi

Kuntaliiton tuore julkaisu rakennusvalvonnan tueksi

Uusi rakentamislaki (751/2023) tulee voimaan 1.1.2025. Sen omaksuminen ja täytäntöönpano vaatii paljon työtä kunnissa jo ennen lain voimaantuloa. Lain tulkitseminen ennen tarkentavaa oikeuskäytäntöä voi kuitenkin olla vaikeaa ja aiheuttaa haasteita muiden ohella kuntien rakennustarkastajille. Tarpeeseen on pyritty vastaamaan Kuntaliiton uudella julkaisulla [Rakentamislaki ja rakennusvalvonta]


Myös me Hankintajuristit tarjoamme mielellämme tulkinta-apua uutta ja vanhaakin lakia koskevissa kysymyksissä. Toimistollamme on monipuolista osaamista rakentamisen juridiikasta. Myös tilauskoulutus onnistuu.

bottom of page