top of page
Etsi

EU-hankintojen kynnysarvot muuttuivat vuodenvaihteessa


Hankintalain mukaiset EU-kynnysarvot ovat muuttuneet 1.1.2022 alkaen. Euroopan komissio päivittää kynnysarvoja kahden vuoden välein.


Kynnysarvot eivät muuttuneet tämän tarkistuksen myötä paljoa:


- Valtion keskushallintoviranomaisten tavaroiden ja palveluiden kynnysarvo nousi 139 000 eurosta 140 000 euroon. Muiden hankintaviranomaisten, kuten kuntien, puolestaan nousi 214 000 eurosta 215 000 euroon.


- Rakennusurakoiden kynnysarvo nousi 5 350 000 eurosta 5 382 000 euroon.


- Erityisalojen hankintalain mukaisten tavara- ja palveluhankintojen kynnysarvo nousi 428 000 eurosta 431 000 euroon. Erityisalojen hankintalain rakennusurakoiden ja käyttöoikeussopimusten kynnysarvo nousi puolestaan 5 350 000 eurosta 5 382 000 euroon.


- Puolustus- ja turvallisuuslain mukaisten tavara- ja palveluhankintojen kynnysarvo nousi 428 000 eurosta 431 000 euroon ja rakennusurakoita koskevien sopimusten kynnysarvo 5 350 000 eurosta 5 382 000 euroon.


Hankintalakia sovelletaan hankintoihin, jotka ylittävät EU-kynnysarvot ja kansalliset kynnysarvot. EU-kynnysarvot ylittävät hankinnat perustuvat GPA-sopimukseen ja Euroopan komission antamaan asetukseen.

Uusia harjoittelijoita Hankintajuristeille

Aino Aitamurto Aloitin Hankintajuristeilla viime viikon lopulla ja pääsin heti kiinni työtehtäviini. Sain hyvän yleisperehdytyksen, jonka jälkeen pääsin työskentelemään toimeksiantojen parissa. Kaikki

Uusia harjoittelijoita Hankintajuristeille

Aleksandra Silén Aloitin lakimiesharjoittelijana Hankintajuristeilla tämän viikon alussa. Työtehtäviin olen päässyt tutustumaan heti ensimmäisestä päivästä lähtien muun yleisperehdytyksen ohella. Kaik

Comments


bottom of page