top of page

Työ- ja virkaoikeus

Työ- ja virkaoikeudellinen neuvonanto edellyttää palvelussuhteisiin liittyvän lainsäädännön tuntemisen lisäksi myös toimintaympäristön sekä muun säätelyn, kuten työ- ja virkaehtosopimusten tuntemusta. Neuvomme laajasti sekä yksityisen että julkisen sektorin asiakkuuksia työ- ja virkaoikeuteen liittyvissä kysymyksissä kaikissa palvelussuhteisiin liittyvissä kysymyksissä sekä ulkoistusten, toiminnan uudelleenjärjestelyiden ja muiden henkilöstöön vaikuttavien muutosten toteuttamisessa.

Avustamme esimerkiksi seuraavissa asioissa:

  • Työ- ja johtajasopimusten laadinta, kommentointi ja riskienhallinta

  • Kannustin- ja palkitsemisjärjestelmät

  • Henkilöstörahaston perustaminen

  • Työ-, virka- ja muiden palvelussuhteiden päättämiseen liittyvät asiat sekä päättämiseen liittyvät riita-asiat yleisissä tuomioistuimissa, työtuomioistuimessa ja hallintotuomioistuimissa

  • Työ- ja virkarikosasiat sekä rikosprosessit ja niihin liittyvät vahingonkorvausoikeudenkäynnit

  • Työturvallisuusasiat

  • Ulkomaisen- ja vuokratyövoiman käyttö sekä lähetettyihin työntekijöihin liittyvä neuvonanto

  • Toiminnan uudelleenjärjestelyt, ulkoistukset ja muut yhteistoimintamenettelyt

Ota yhteyttä

Marita Iskala

Marita Iskala

Asianajaja, hallituksen puheenjohtaja

+358 44 5566 333
marita.iskala@hankintajuristit.fi
Hanna-Mari Harju

Hanna-Mari Harju

Asianajaja 

+358 40 706 3828
hanna-mari.harju@hankintajuristit.fi
bottom of page