Työ- ja virkaoikeus

Työoikeuden alaan kuuluvissa toimeksiannoissa avustamme julkissektoria tai yritystä työsuhteen päättämistä koskevassa riita-asiassa.

Virkasuhteiden osalta kyseessä on tyypillisesti kunnanvaltuustojen, -hallitusten ja lautakuntien päätöksistä sekä kuntayhtymien päätöksistä tehtyihin valituksiin vastaamisesta.  Yleishallintoon ja kunnallisasioihin liittyvien toimeksiantojen huolellinen hoitaminen edellyttää lakimiehiltä syvällistä ymmärrystä julkissektorin toimintaympäristöön liittyvästä lainsäädännöstä.
 

Julkissektorin erityisen päätöksentekomenettelyn vuoksi lakimiehemme rooli on usein esimerkiksi toimia kuultavana asiantuntijana päätöksentekoelimessä tai avustaa asiamiehenä kuntaa oikeusprosessissa, joka on aiheutunut päätöksestä tehdyn valituksen johdosta.