top of page

Työ- ja virkaoikeus

Tietosuojasääntely koskettaa lähes kaikkia yksityisen sekä julkisen sektorin toimijoita ja määrittelee henkilötietojen käsittelyn reunaehdot. Neuvomme asiakkaitamme kaikissa tietosuojasäätelyyn liittyvissä asioissa, kuten soveltamiskysymyksissä, tulkinnassa ja säätelyn noudattamisessa. Avustamme erilaisissa tietosuojaan liittyvien sopimusten laadinnassa, vaikutustenarvioinneissa ja ohjeistusten laadinnassa sekä riskienhallinnassa.

Osaamisemme kattaa muun muassa:

  • Henkilötietojenkäsittelysopimusten ja käsittelytoimien kuvausten laadinta, valmistelu ja kommentointi

  • Henkilötietojen käsittelyn nykytilan kartoitus organisaatiossa

  • Vaikutustenarvioinnit, riskiarviot

  • Tietosuojadokumentaation laatiminen ja kommentointi

  • Ohjeistusten ym. laadinta ja koulutus

  • Työelämän tietosuoja

  • Markkinointiin liittyvä tietosuoja

  • Henkilötietojen käsittelyyn liittyvä erityissääntely esimerkiksi terveydenhuollon toimialalla

Ota yhteyttä

Jan-Erik Mandelin_edited.jpg

Jan-Erik Mandelin

Myyntipäällikkö
+358 40 186 4785
jan-erik.mandelin@hankintajuristit.fi
Eemeli Iskala

Eemeli Iskala

Asiakkuusjohtaja
+358 40 194 3964
eemeli.iskala@hankintajuristit.fi
bottom of page