Image by Michał Kubalczyk

Tietoliikenne ja teknologia

Avustamme julkisen sektorin hankintayksiköitä erilaisten vaativien järjestelmähankintojen kilpailutuksissa ja sopimusneuvotteluissa. Lisäksi avustamme muun muassa hankintapäätösten muutoksenhakuun liittyvissä prosesseissa sekä erilaisissa sopimusriita-asioissa.

Yksityistä sektoria neuvomme muun muassa laajamittaisissa sopimusneuvotteluissa, tarjouskilpailuihin osallistumisessa sekä hankintapäätösten muutoksenhakuprosesseissa. Avustamme lisäksi jatkuvasti erilaisissa sopimusriita-asioissa yleisissä tuomioistuimissa ja välimiesmenettelyissä.

Ota yhteyttä: Marita Iskala ja Valtteri Nieminen