DSC01195.jpg

Sopimusoikeus

Oli kyse sitten hankinta-, johtaja- tai osakassopimuksesta, tärkeintä on, että sopimuksen ehdoissa on varauduttu mahdollisiin ristiriitatilanteisiin. Jokaisen hankintaprosessin keskeinen asiakirja on hankintasopimus, jonka ehdot määrittävät sopimuskauden onnistumisen.

Tyypillisesti hoitamissamme hankintasopimusasioissa korostuu tarve ymmärtää sopimuksen kohdetta, jotta sopimusehdot mahdollisimman hyvin vastaavat toimialan luonnetta. Hankintajuristien lakimiehet ovat erikoistuneet sektorikohtaisiin toimialoihin vastatakseen substanssista aiheutuviin tarpeisiin.

Hankintasopimusten lisäksi laadimme työoikeuden (johtamissopimukset, osakassopimukset) sekä yhtiöoikeuden alaan kuuluvia sopimuksia (osakekaupat, liiketoimintakaupat).