Riidanratkaisu

Riidanratkaisupraktiikkamme hoitaa erityisesti sopimusoikeuden, hankintalain sekä työ- ja virkaoikeuden alaan kuuluvia tapauksia. Tuomioistuinprosessien lisäksi hoidamme vapaamuotoista sovittelua erimielisten osapuolten kesken. 
 

Sopimusriitojen osalta on tyypillisesti kyse esimerkiksi julkissektorin kilpailuttamasta hankintasopimuksesta, josta myöhemmällä sopimuskaudella aiheutuu erimielisyyttä. Kyse voi olla esimerkiksi siitä, että hankintayksikkö haluaa purkaa tehdyn sopimuksen tai että tarjoaja ilmoittaa vetäytyvänsä tekemästään tarjouksesta. 
 

Työoikeuden alaan kuuluvissa toimeksiannoissa avustetaan julkissektoria tai yritystä työsuhteen päättämistä koskevassa riita-asiassa.