top of page
Etsi

Valinnanvapautta lisättiin hallituksen esityksessä

Hallitus antoi esityksen valinnanvapauslaiksi 8.3.2018. Esityksen mukaan Sote-keskukset aloittavat toimintansa viimeistään 1.1.2021 ja hammashoitolat viimeistään 1.1.2022. Sote-keskus voi olla lääkäriyhtiö tai maakunta. Vaikka maakunnan palveluja ei ole pakko uuden lain mukaan yhtiöittää, on sen kuitenkin perustettava oma liikelaitos.Uudistuksella pyritään lisäämään ja tukemaan pienten ja keskisuurten yritysten mahdollisuuksia tarjota palveluja. Maakuntatasolla päätetään tarjottavien palveluiden kriteeristöstä. Myös palvelun tarjoajien tulee olla maakunnan hyväksymiä. Asiakas voi valita lääketieteelliselle operaatiolle joko oman Sote-keskuksen, mutta asiakassetelillä hän voi ostaa saman palvelun toisen Sote-keskuksen alueelta. Pitkäaikaissairaille käyttöön tulee henkilökohtainen budjetti. Sen avulla asiakas voi ostaa kotipalveluita pieniltäkin yrityksiltä ja toimijoilta.


Uudessa valinnanvapausmallissa maakunta toimii keskeisessä roolissa kaikissa hankinnoissa. Strategiassaan maakunta päättää palveluiden järjestämisen tavasta sekä arvioi hankintojen kokonaisuuden tunnistettujen tarpeiden mukaan. Palveluiden tuottamistavan ja palvelurakenteen muuttuessa maakunnan on luotava toimintatavat palvelutuotannon kokonaisuuden hallintaan sekä julkisen että markkinoilla olevan palvelutuotannon osalta. Yhtenä osana palvelutuotannon kokonaisuuden hallintaa ovat maakunnan hankinnat. Hankintojen kokonaisuuden hahmottaminen edellyttää maakunnalta markkinoiden kartoittamista ja markkinatilanteen tunnistamista.


Osana strategiaansa maakunta arvioi hankintojen kokonaisuuden maakunnan edun kannalta. Koska maakunnan tulevana perustehtävänä on palveluiden järjestäminen asukkaille, maakunnan maakunta- ja palvelustrategia ovat tässä keskeisessä asemassa. Palvelut voidaan järjestää joko maakunnan liikelaitoksen omana tuotantona tai ulkoisilta palveluntuottajilta. Arvioitaessa palvelujen järjestämistapaa maakunnan tulee ottaa huomioon mm. asiakkaiden palvelutarve, markkinatilanne, voidaanko hankinnassa käyttää yhteishankintoja tai sidosyksiköitä ja voidaanko joitakin palveluja koota yhteistoiminnassa muiden kanssa.


Osana strategiaansa maakunta päättää myös, missä laajuudessa se ottaa käyttöön asiakassetelin ja henkilökohtaisen budjetin – asiakasseteliä ja henkilökohtaista budjettia edellyttävien lakimääräisten palvelujen lisäksi. Asiakassetelit ja henkilökohtainen budjetti otetaan käyttöön viimeistään 1.7.2020. Asiakasseteli voidaan ottaa käyttöön maakunnan päättämissä määrin jo heti vuoden 2020 alussa, johon päättyy myös nykyinen palvelusetelilaki. Myös henkilökohtainen budjetti voidaan ottaa käyttöön aikaisemmin maakunnan päättämissä palveluissa ja maakunnan päättämässä laajuudessa.

Toimisto avoinna myös heinäkuussa!

Hankintajuristien toimisto on myös heinäkuussa avoinna normaaliin tapaan. Tapaamisia voitte sopia paitsi suoraan juristin kanssa, myös numerosta +358 40 038 3842 tai lähettämällä sähköpostia osoittees

Comments


bottom of page