top of page
Etsi

Uudet EU-asetukset pyrkivät edistämään vähähiilisyyttä merillä ja teillä

Euroopan unioni pyrkii edistämään liikenteen vähähiilisyyskehitystä kahden uuden 55-valmiuspakettiin liittyvän asetuksen voimin. Asetuksista voi seurata tulevaisuudessa sekä liiketoimintamahdollisuuksia että uusia velvoitteita esimerkiksi infrastruktuurin ylläpitäjille ja satamatoimijoille.


Asetus uusiutuvien ja vähähiilisten polttoaineiden käytöstä meriliikenteessä eli niin sanottu FuelEU Maritime -aloite pyrkii meriliikenteen kasvihuonepäästöjen vähentämiseen. Asetuksen keskeiset säännökset koskevat polttoaineiden lisäksi esimerkiksi matkustaja-alusten ja konttien velvoitetta käyttää maasähköä EU:n suurissa satamissa. Asetus vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuurin käyttöönotosta puolestaan tähtää liikenteen hiilijalanjäljen pienentämiseen velvoittamalla vaihtoehtoisten polttoaineiden lataus- ja tankkausasemien infrastruktuurin parantamista asetuksessa vaaditulle tasolle. Niin sanottu jakeluinfradirektiivi vuodelta 2014 kumoutuu asetuksen myötä. Asetus sisältää niin Euroopan laajuista liikenneverkkoa (TEN-T) kuin esimerkiksi satamia koskevia infrastruktuurivaatimuksia.


On perusteltua odottaa, että vähähiilisyystavoitteet tulevat edelleen tulevaisuudessa vaatimaan merkittävää infrastruktuurin kehittämistä. Velvoitteiden täyttäminen tulee vaatimaan toimia julkisyhteisöiltä ja toisaalta velvoittamaan myös esimerkiksi vaihtoehtoisten polttoaineiden jakelupisteiden ylläpitäjiä uusiin toimenpiteisiin. Vastaavasti tavoitteet avaavat yrityksille merkittävissä määrin uusia liiketoimintamahdollisuuksia niin Suomessa kuin ulkomailla.


Älä epäröi kääntyä puoleemme, mikäli tarvitset luotettavan kumppanin tulevia kehityshankkeita tai mahdollisuuksia varten. Hankintajuristeilla on pitkä kokemus asiakkaidensa avustamisesta erilaisiin sopimuksiin ja strategisiin tavoitteisiin liittyvien hankkeiden läpiviemisessä. EU-oikeuden osaajamme vastaavat myös mielellään uusia asetuksia koskeviin kysymyksiinne!

Toimisto avoinna myös heinäkuussa!

Hankintajuristien toimisto on myös heinäkuussa avoinna normaaliin tapaan. Tapaamisia voitte sopia paitsi suoraan juristin kanssa, myös numerosta +358 40 038 3842 tai lähettämällä sähköpostia osoittees

Comments


bottom of page