top of page
Etsi

Turun HO: Urakkasopimuksen suoritusrikkomus yritysten välisessä ikkuna- ja ovipakettiurakassa


Turun hovioikeus 9.11.2023, tuomio nro 720


Valittaja, X Oy: Ikkunat ja ovet ovat sopimuksenvastaisia. Ne on valmistanut eri yritys kuin sopimusasiakirjoissa on edellytetty. Sopimusasiakirjoissa edellytettyä ikkunalasijärjestystä ei ole noudatettu, minkä vuoksi ikkunat ja ovet huurtuvat ja jäätyvät. Tuotteet eivät ole teknisiltä ominaisuuksiltaan ikkuna- ja ovikaaviossa esitetyn mukaiset ja niiden vaihtamisesta aiheutuu X Oy:lle vahinkoa väistötilojen järjestämisestä ja tuotannon keskeyttämisestä.


Vastapuoli, Y Oy: X Oy on työmaakokouksissa hyväksynyt alumiiniovi ja -ikkunarakenteiden valmistajan. Ikkunat, välilistat ja karmirakenteet ovat teknisiltä ominaisuuksiltaan täysin ovi- ja ikkunakaavioissa esitetyn mukaiset. Vaihtotyöstä ei aiheutuisi X:lle mitään todellista vahinkoa.


Hovioikeus: Käräjäoikeudessa esitetyn perusteella X Oy ei ollut hyväksynyt valmistajan vaihtumista. Riidatonta on se, että lasijärjestys on poikennut sopimusasiakirjoissa esitetystä. Y:n suoritus ei ole vastannut sopimusasiakirjoja. Selvitettäväksi jää, onko kyseessä rakennusalan yleisissä sopimusehdoissa tarkoitettu virhe.


Hovioikeus: Urakoitsijan vastuun edellytyksenä on sopimusehtojen tarkoittama virhe ja sopimusehtojen mukaan virheen määritelmään kuuluu, että työn tuloksessa on ominaisuus, joka ei vastaa sovittua suoritusta. Sopimuksen mukaista virhettä ei muodosta se, että ikkunalasien toimittaja on eri tai lasijärjestys on eri kuin kaavioissa, elleivät em. sopimuksenvastaisuudet johda vaurioon, puutteeseen tai haittaan.


Hovioikeus: Todistelun mukaan lasien huurtuminen tai jäätyminen on tilatulle lasityypille niin tyypillistä, etteivät ikkunat ole pelkästään tämän nojalla sopimuksenvastaisia. Kyse on virheen sijaan tilattujen tuotteiden ominaisuudesta. Asiantuntijatodistelusta ilmenee, että vaihtamalla ikkunat ja ovet tai vaihtamalla ikkunalasijärjestystä ei saataisi poistettua tilatuille ikkunoille ja oville ominaista huurtumista ja jäätymistä.


Hovioikeus: Toimitetut ikkunat ja ovet vastaavat teknisiltä ominaisuuksiltaan urakkasopimuksessa sovittua, ja näin ollen ikkunalasien toimittajan vaihtamista tai kirkkaan lasin ja selektiivilasin järjestyksen vaihtamista ei ole pidettävä pitää urakkasopimuksessa tarkoitettuna virheenä.

Toimisto avoinna myös heinäkuussa!

Hankintajuristien toimisto on myös heinäkuussa avoinna normaaliin tapaan. Tapaamisia voitte sopia paitsi suoraan juristin kanssa, myös numerosta +358 40 038 3842 tai lähettämällä sähköpostia osoittees

Comments


bottom of page