top of page
Etsi

Polttoaineiden hintasyklit puhututtavat – Ovatko hintasyklit kiellettyjä?

Hiljainen kolluusio, eli hintojen yhdenmukaistaminen markkinoilla ilman varsinaista sopimusta ei ole kiellettyä. Polttoaineen hintavaihtelua voidaan selittää taloustieteessä Edgeworth-syklillä. Talousteorian mukaan syklien olemassaolo on selitettävissä yritysten välisellä kilpailulla. Mikäli hinnat ylittävät yrityksen kustannustason, sen kannattaa asettaa hintansa hieman kilpailijan hintatasoa matalammaksi. Näin tapahtuu, kunnes hinta laskee yritysten kustannustasolle, jolloin puolestaan hintoja voidaan nostaa, koska myös kilpailijoiden on kannattavaa nostaa omia hintojaan.


Hintasykli ei ole peruste puuttua yritysten hinnoitteluun, kun siihen ei liity kiellettyä hinnoista sopimista. Lainvastaiseksi voitaisiin katsoa esimerkiksi se, että yritykset sopivat hintasyklien noudattamisesta. Myös toiminta, jolla pyritään muuten helpottamaan hintojen koordinointia yritysten välillä, voi olla kiellettyä. Kiellettyä voi olla esimerkiksi hintasuositusten julkaiseminen. Norjassa tällainen toiminta katsottiin lainvastaiseksi, kun yritykset pystyivät sen perusteella toteuttamaan hinnankorotuksia samanaikaisesti.


Hintojen aallonomaiset syklit voivat olla kuluttajien kannalta hyödyllisiä tai haitallisia. Yritysten näkökulmasta hintojen korotus kannattaa maksimoida ajoittamalla se päivälle, jolloin bensiinin kysyntä on mahdollisimman joustamatonta, mikä voidaan nähdä kuluttajien kannalta puolestaan haitalliseksi. Kuluttaja voi toisaalta taas sopeutua syklin ennustettavuuteen tankkaamalla sellaisina päivinä, joina hinta on matalimmillaan. Mikäli hintasyklien syntyminen tahdotaan estää kuluttajien aseman parantamiseksi, niihin on mahdollista puuttua poliittisin toimin.


Me Suomen Hankintajuristeilla avustamme julkisen ja yksityisen sektorin toimijoita energiamarkkinoihin liittyvissä kysymyksissä. Asiantuntijamme auttavat Teitä mielellään esimerkiksi kilpailuoikeudellisissa asioissa, joten älkää epäröikö ottaa yhteyttä.

Comments


bottom of page