top of page
Etsi

Palvelusopimus hovioikeuden arvioitavana: yhtiö oli passiivisuutensa takia menettänyt oikeutensa viranomaismääräysten kustannusvaikutuksiin perustuviin vaatimuksiin

Tapauksessa aluehallintoviraston päätöksillä oli ollut kustannuksia nostava vaikutus palvelusopimukseen. Yhtiön vaatimukset ja selvitys kustannusnousuista jäivät kuitenkin epäselviksi eikä selkeää yksilöintiä kustannusvaikutuksesta tai ehdotusta neuvotteluihin tehty. Vetoaminen kustannusnousuun tehtiin liian myöhään ja sopimuksen vastapuoli sai näin ollen luottaa siihen, ettei kustannusnousun perusteella tulla tekemään vaatimuksia.


Yhtiön katsottiin passiivisuutensa vuoksi hyväksyneen uusien kustannusten olevan osa sopimushintaa. Pelkät yhtiön suulliset ilmoitukset eivät riittäneet yksilöimään yhtiön vaatimaa saatavan määrää ja perustetta. Lisäksi yhtiö ei ollut toiminut kohtuullisessa ajassa.


Moni ei ehkä tule ajatelleeksi, että vastiketta koskevissa erimielisyystilanteissa voidaan sopimusoikeudellisten periaatteiden nojalla antaa suojaa myös sopimusosapuolien perustelluille käsityksille siitä, että toisen sopimusosapuolen tarkoituksena ei ole enää vedota vastiketta koskevaan erimielisyyteen. Suoja edellyttää, että sopimusosapuolen käsitys perustuu velkojana olevan osapuolen menettelyyn ja tämänkin tiedossa olleisiin olosuhteisiin.


Esimerkiksi juuri tällaisten tilanteiden välttämiseksi sopimusneuvotteluihin voidaan tarvita juridista kokemusta ja oikeuskäytännöt tuntevaa apua. Sopimukseen kirjattukaan neuvotteluvelvollisuus ei aina riitä turvaamaan sopimuspuolten oikeutta hinnanmuutoksiin. Merkitystä on myös sillä, että sopimuspuolet ajavat aktiivisesti omia etujaan.


Tällaisessa tapauksessa tarvitaan lähes aina vankkaa, asiantuntevaa sopimusoikeudellista osaamista, jotta neuvotteluissa voitaisiin päätyä haluttuun, kaikkia osapuolia tyydyttävään lopputulokseen. Asianajaja pitää huolen siitä, että sopimuksiin liittyviä oikeuksia valvotaan ja tarvittaviin toimiin ryhdytään oikeassa aikataulussa.


Suomen Hankintajuristit Asianajotoimisto auttaa teitä kaikissa sopimusoikeudellisissa kysymyksissä – ota yhteyttä ja pyydä tarjous!

Toimisto avoinna myös heinäkuussa!

Hankintajuristien toimisto on myös heinäkuussa avoinna normaaliin tapaan. Tapaamisia voitte sopia paitsi suoraan juristin kanssa, myös numerosta +358 40 038 3842 tai lähettämällä sähköpostia osoittees

Comments


bottom of page