top of page
Etsi

Oikkari – miltä kuulostaisi tulevaisuus hankintojen parissa?


Hei oikeustieteen opiskelija! Tiedätkö tarkalleen, millaisissa tehtävissä toivot tulevaisuudessa työskenteleväsi? Oletko pohtinut vaihtoehtoa työskennellä julkisten hankintojen parissa? Tiedätkö, millaisia uramahdollisuuksia julkiset hankinnat oikein tarjoavat kaltaisellesi tulevaisuuden juristille?

Mikäli vastasit yhteenkin edellä mainittuihin kysymyksiin ”en”, ei hätää – et ole ainoa. Ei ole tavatonta olla kiinnostunut monista vaihtoehdoista, edes opintojen loppuvaiheessa. Ei ole myöskään tavatonta, mikäli julkisten hankintojen tarjoamat mahdollisuudet ja käytännön työn sisältö eivät ole selvillä. En itsekään tiennyt vielä muutama vuosi sitten mistä oikein on kysymys. Julkiset hankinnat eivät kuuluneet tulevaisuuden suunnitelmiini enkä tiennyt mitä hankintojen parissa työskentely käytännössä on. Miten ja miksi sitten olen päätynyt kuitenkin työskentelemään julkisten hankintojen pariin ja hurahtanut niihin?

Olin opintojeni alkuvaiheessa kiinnostunut useista oikeudenaloista, mutta en ollut harkinnut julkisia hankintoja uravaihtoehtona. Julkisia hankintoja käsiteltiin opiskeluaikanani notaariopinnoissa yhdellä kurssilla ja vain yhden luennon verran. Yksittäinen luento riittänyt herättämään mielenkiintoa ja vakuuttamaan, että juuri hankinnat voisivat olla juttuni. Sattumat ja kiinnostus kokeilla uutta johtivat kuitenkin hankintojen pariin. Päädyin puhtaasta uteliaisuudesta hakemaan hankintoja koskevaan korkeakouluharjoitteluun, jonka aikana kiinnostus hankintoja kohtaan heräsi entisestään. Mielenkiinnon innoittamana päädyin lopulta hakemaan Hankintajuristeille lakimiesharjoitteluun. Syksyllä 2022 tulee kohdallani täyteen jo kaksi huikeaa vuotta Hankintajuristeilla.Hankintojen parissa juristi pääsee perehtymään useisiin oikeudenaloihin

Julkisissa hankinnoissa juristi pääsee ratkomaan juridisia haasteita mielenkiintoisessa yksityisen ja julkisen puolen yhtymäkohdassa, liikejuridiikan aitiopaikalta. Julkiset hankinnat eivät ole tarkasti rajattu oma oikeudenalansa, vaan hankintojen parissa työskentelevä juristi pääsee työssään syventymään useisiin hankintoihin vaikuttaviin oikeudenaloihin kuten kilpailu-, velvoite- ja informaatio-oikeuteen. Hankintoja koskeva sääntely ohjaa, miten hankintayksiköiden, kuten valtion ja kuntien viranomaisten tulee hankkia verovaroilla tavaroita, palveluita ja urakoita, joita puolestaan esimerkiksi yritykset tarjoavat. Kilpailuttamalla pyritään tehostamaan julkisten varojen käyttöä. Kun hankintayksikkö päättää kilpailuttaa tarvitsemansa, julkaistaan hankinnasta hankintailmoitus kansallisessa Hilma-palvelussa (https://www.hankintailmoitukset.fi/fi) sekä tietyissä tilanteissa lisäksi EU:n laajuisessa TED-palvelussa (https://ted.europa.eu/TED/main/HomePage.do?action=cl&lgId=fi).

Mitä hankintoihin erikoistunut juristi konkreettisesti sitten tekee? Hankintajuristi voi avustaa hankintayksiköitä kilpailutusten koko elinkaaren ajan tarjouspyynnön laatimisesta sopimuksen allekirjoittamiseen asti. Jokainen hankinta sisältää omia erityispiirteitään ostettavasta tavarasta, palvelusta tai urakasta, joten tarjouspyyntöasiakirjojen laatiminen on kuin moniosaisen palapelin kokoamista. Työ on jatkuvaa uuden oppimista ja juristi pääsee haastamaan itseään. Kilpailutuksen toteutus edellyttääkin juristilta lainsäädännön ja oikeuskäytännön syvällisen tuntemuksen lisäksi luovuutta ja kekseliäisyyttä. Juristi joutuu miettimään mm. mitä oikein ollaan hankkimassa, millä innovatiivisella tavalla tarjouksia voidaan vertailla, miten käsillä olevassa hankinnassa pystyttäisiin saavuttamaan hankintayksikön tavoitteet parhaalla tavalla ja millaisilla sopimusehdoilla turvataan hankintayksikön asemaa hankinnassa.


Merkittävässä osassa olevan suunnittelutyön lisäksi hankintajuristi pääsee käsittelemään yritysten tarjouksia. Kun tarjouskilpailun tarjoukset on vastaanotettu, juristi arvioi, ovatko tarjoukset tarjouspyynnön mukaisia ja täyttävätkö tarjoajat niiltä edellytetyt vaatimukset. Lisäksi juristi vertailee tarjoukset eli selvittää tarjouskilpailun voittajan. On kutkuttavaa olla siinä viestinviejän roolissa, jossa saa lopulta tiedottaa osallistuneille kilpailutuksen lopputuloksesta.

Innostavaa yhdessä tekemistä ja uuden oppimista

Hankintajuristin tehtäviin lukeutuvat lisäksi selvitystehtävät tietystä rajatusta hankintajuridisesta teemasta, kuten esimerkiksi siitä, onko suorahankinnan tekeminen asiakkaan tilanteessa mahdollista. Hankintajuristi avustaa hankintayksiköiden lisäksi hankinnoissa myös yrityksiä esimerkiksi varmistamalla, että tarjoajayrityksen laatima tarjous on julkaistun tarjouspyynnön mukainen, jotta yritys voisi menestyä tarjouskilpailussa. Hankintajuristi avustaa myös hankintoihin liittyvissä valitusasioissa. Hankintoja koskevat valitusasiat käsitellään pääsääntöisesti markkinaoikeudessa ja korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Työkenttä on siten laaja ja monipuolinen. Antoisinta hankintajuristin työssä on kuitenkin yhdessä tekeminen. Kun ympärillä työskentelee alojensa eturivin ammattilaisia, on työn tekeminen innostavaa ja osaamisen kehittyminen jatkuvaa puolin ja toisin.

Heräsikö kiinnostuksesi liikejuridiikkaa kohtaan? Kannustan uteliaisuuteen ja suosittelen kääntämään julkisia hankintoja koskevan kortin. Oikeustieteen maisterin tutkinto on siitä upea koulutus, että se tarjoaa väylän monipuolisiin työskentelymahdollisuuksiin. Ehkä hankinnat voisivat olla myös sinun juttusi!


Suomen Hankintajuristit Asianajotoimisto Oy on julkisiin hankintoihin, liikejuridiikkaan ja riidanratkaisuun erikoistunut asianajotoimisto. Kesän 2022 aikana Hankintajuristien sivuilla julkaistaan opiskelija-aiheinen blogisarja, jossa oikeustieteen opiskelijat pääsevät tutustumaan hankintoihin, Hankintajuristeihin ja harjoittelumahdollisuuksiin Hankintajuristeilla.

Stay tuned!

Blogitekstin on kirjoittanut Milma Räisänen, joka työskenteli Hankintajuristeilla puolitoista vuotta harjoittelijana ja on tämän jälkeen jatkanut Hankintajuristeilla lakimiehenä.

Toimisto avoinna myös heinäkuussa!

Hankintajuristien toimisto on myös heinäkuussa avoinna normaaliin tapaan. Tapaamisia voitte sopia paitsi suoraan juristin kanssa, myös numerosta +358 40 038 3842 tai lähettämällä sähköpostia osoittees

Uusia harjoittelijoita Hankintajuristeille

Aino Aitamurto Aloitin Hankintajuristeilla viime viikon lopulla ja pääsin heti kiinni työtehtäviini. Sain hyvän yleisperehdytyksen, jonka jälkeen pääsin työskentelemään toimeksiantojen parissa. Kaikki

Opmerkingen


bottom of page