top of page
Etsi

Mitä varautumistoimia työnantaja voi käyttää lakon aikana? Tarkastelussa suojelu- ja hätätyö

Suojelutyöllä tarkoitetaan työtä, jonka suorittaminen työtaistelun aikana on välttämätöntä kansalaisten hengen tai terveyden vaarantamisen ehkäisemiseksi taikka sellaisen omaisuuden suojelemiseksi, joka työtaistelun vuoksi erityisesti vaarantuisi. Suojelutyöksi voidaan lukea myös käyttö- ja kunnossapitotehtävien keskeytymätön saatavuus sekä tietoja viestintäjärjestelmien keskeytymättömän toimivuuden ylläpitäminen. Muun muassa päiväkodit, koulutus ja pelastusasema ovat usein suojelutyön kohteena.


Lakon paikallisjohto käy neuvottelut työnantajan kanssa suojelutyön määrästä ja vahvuudesta lakon aikana. Sosiaali- ja terveysalan ammattiliitto on esimerkiksi vastuussa suojelutyön suorittamisesta. Työnantaja kutsuu liittolaisen suorittamaan suojelutyötä paikallisneuvottelujen mukaisesti.


Työnantaja saa teettää työaikalain 19 §:n mukaan hätätyötä, jos ennalta arvaamaton tapahtuma on aiheuttanut keskeytyksen säännöllisessä toiminnassa tai vakavasti uhkaa johtaa sellaiseen keskeytykseen tai hengen, terveyden, omaisuuden tai ympäristön vaarantumiseen. Työnseisaus voi aiheuttaa poikkeuksellisesti työaikalain 19 §:ssä tarkoitetun hätätyötilanteen.


Hätätyöedellytyksiä arvioitaessa otetaan huomioon toiminnan luonne, laajuus ja säännöllisen toiminnan keskeytymisestä aiheutuvien vahinkojen suuruus. Hätätyötä saa teettää säännöllisen työajan lisäksi vain siinä määrin kuin se on välttämätöntä ja enintään kahden viikon ajan.


Työnantajan kannattaa laatia ennalta varautumissuunnitelma sellaisten sektorikohtaisten toimenpiteiden varalle, joilla työtaistelu voi aiheuttaa vahinkoa ilman asianmukaisia toimenpiteitä.


Tuottavatko työnantajan oikeudet lakkotilanteessa päänvaivaa? Me Hankintajuristit autamme mielellämme. Kokeneessa tiimissämme on sekä juridista että poikkitieteellistä osaamista monenlaisista työpaikoista ja monilta aloilta. Ota yhteyttä ja pyydä tarjous!

Toimisto avoinna myös heinäkuussa!

Hankintajuristien toimisto on myös heinäkuussa avoinna normaaliin tapaan. Tapaamisia voitte sopia paitsi suoraan juristin kanssa, myös numerosta +358 40 038 3842 tai lähettämällä sähköpostia osoittees

Commentaires


bottom of page