top of page
Etsi

Mitä tietoja osakeyhtiössä on annettava hallitukselle ja osakkaille?

Kirjanpitoaineistoa ei voi luovuttaa yksittäiselle hallituksen jäsenelle, ellei tällä ole yhtiön nimenkirjoitusoikeutta. Yksittäinen hallituksen jäsen voi edustaa yhtiötä nimenkirjoitusoikeuden nojalla.


Osakkeenomistajilla ei ole velvollisuutta saada hallitukselta tai toimitusjohtajalta yhtiön toiminnasta tilikauden tietoja. Lain vaatimukset täyttävät siten tilinpäätösinformaatio ja yhtiökokouksen kyselyoikeus. 


Yhtiökokouksessa esitettävät tiedot ilmenevät OYL 5 luvusta. Yhtiön johdon tehtävänä on päättää, onko tiedon antamisesta yhtiölle olennaista haittaa. Tiedonsaanti on tältä osin rajoitettua, sillä osakkeenomistajaa ei ole nimenomaisesti kielletty käyttämästä saamiaan tietoja yhtiön vahingoksi. ”Olennaisen haitan” määrittely voi kuitenkin olla haastavaa ja kysyä myös juridista vipuvartta.


Kirjallisuudessa on katsottu, että koko osakekannan omistavalle henkilölle yhtiön hallitus on velvollinen antamaan pyydettäessä tietoja. Arvopaperimarkkinalaissa on laajemmat tiedonantovelvollisuudet koskien julkisen kaupankäynnin kohteena olevia yhtiöitä. 

OYL 22:1 säädetään johtohenkilön vahingonkorvausvelvollisuudesta. Sen mukaan toimitusjohtajan on korvattava vahinko, jonka hän on tehtävässään 1 luvun 8 §:ssä säädetyn huolellisuusvelvoitteen vastaisesti tahallaan tai huolimattomuudesta aiheuttanut yhtiölle. Esimerkiksi tiedonantovelvollisuuden piiriin kuuluvien tietojen antamatta jättämistä voitaisiin tapauskohtaisesti pitää huolellisuusvelvoitteen vastaisena toimintana, mutta tarkempi määrittely on aina tehtävä kussakin tapauksessa erikseen.


Me Hankintajuristeilla autamme mielellämme yhtiöoikeudellisiin pulmiin liittyvissä asioissa Sinua lisää!

Toimisto avoinna myös heinäkuussa!

Hankintajuristien toimisto on myös heinäkuussa avoinna normaaliin tapaan. Tapaamisia voitte sopia paitsi suoraan juristin kanssa, myös numerosta +358 40 038 3842 tai lähettämällä sähköpostia osoittees

Comments


bottom of page