top of page
Etsi

Minkä maan sosiaaliturvan piiriin työntekijä kuuluu? - Ulkomaantyö tuo työnantajille pohdittavaa


Kyselytutkimuksen mukaan noin puolet vastaajista ilmoittivat jo nyt työllistävänsä työntekijöitä ulkomailla ja myös noin puolet ilmoittivat, että aikovat lähivuosina palkata ihmisiä ulkomailta. Työnantajat toivat esille, että työntekijät ovat aiempaa tietoisempia esimerkiksi eri maiden sosiaaliturvan eroista, joka haastaa työnantajan pohtimaan ulkomaantyöskentelyn kestoa. Vaikeimmiksi teemoiksi työnantajat mielsivät verotukseen ja vakuuttamiseen liittyvät kysymykset.


Kyselyssä selvisi, että työnantajista moni kokee, että erilainen informaatio koskien ulkomailla työskentelevän työntekijän työeläkevakuuttamista, kansainvälistä verotusta sekä tuloverorekisteriin liittyvät kansainväliset asiat ovat pirstaloituneet ja hankalasti saavutettavissa. Jopa 72 % kyselyyn vastanneista kertoo silti hoitavansa ulkomaantyön vakuutusasiat itse.


Työnantajat kertoivat kyselyssä kaipaavansa selkeitä ohjeita, jotka olisivat saatavilla yhdessä paikassa. Ulkomaanverkostoituminen voi olla työnantajalle iso etu ja apua sosiaaliturvan, vakuuttamisen ja verotuksen saralla on onneksi saatavilla. Mikäli teitä mietityttää ulkomaantyön järjestämiseen liittyvät asiat, ovat Hankintajuristit apunanne. Etsimme mielellämme juuri teille parhaat ratkaisut ja tavat toimia!

Toimisto avoinna myös heinäkuussa!

Hankintajuristien toimisto on myös heinäkuussa avoinna normaaliin tapaan. Tapaamisia voitte sopia paitsi suoraan juristin kanssa, myös numerosta +358 40 038 3842 tai lähettämällä sähköpostia osoittees

Comments


bottom of page