top of page
Etsi

Kummalle sopimus kuuluu, kunnalle vai hyvinvointialueelle?

Sote-uudistus on Suomen historian yksi merkittävimmistä hallinnollisista uudistuksista. Uudistuksessa vastuu sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisestä siirtyi vuoden 2023 alusta lukien kunnilta ja kuntayhtymiltä 21 hyvinvointialueelle. Poikkeuksena on Helsingin kaupunki, jolla säilyi sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisvastuu. Lisäksi HUS-yhtymällä on erikseen säädetty järjestämisvastuu erikoissairaanhoitoon liittyvistä tehtävistä omalla alueellaan. Suuri muutos on kuitenkin tuonut mukanaan myös runsaasti avoimia kysymyksiä, joita Hankintajuristitkin ovat pähkäilleet.


Joiltain osin sote-uudistuksen käytännön seuraukset ja toteutus vaihtelevat paikallisesti. Hyvinvointialue voi esimerkiksi sopia tehtävänsä järjestämisvastuun siirtämisestä yhdelle tai useammalle kunnalle, jolla on hyvinvointialueen arvion mukaan riittävät taloudelliset ja muut voimavarat näiden tehtävien hoitamiseen. Toisaalta hyvinvointialue voi myös hoitaa kaikkien alueensa kuntien kanssa tekemällään sopimuksella kunnista hyvinvointialueen hoidettavaksi siirretyt vapaaehtoiset tehtävät, joiden hoitamiseen kunnat ovat osoittaneet hyvinvointialueelle rahoituksen ja jotka liittyvät sen tehtäväalaan.


Hyvinvointialueen ja kunnan vastuunjaon osalta syntyä myös odottamattomia tilanteita. Esimerkiksi ehkäisevän päihdetyön osalta kolmannen sektorin toimijat ovat ilmaisseet huolensa siitä, että epäselvää on, kuuluuko rahoitusvastuu kunnille vai hyvinvointialueille. Vastuunjaon epäselvyydet voivat johtaa myös ongelmatilanteisiin esimerkiksi kuntien olemassa olevien sopimuksien, kuten vaikkapa vuokra- tai palvelusopimuksien osalta.


Kuuluuko sopimus kunnalle vai hyvinvointialueelle? Miten sopimusten siirtoa koskevat säännökset vaikuttavat tähän arvioon, entä kenelle kuuluu vastuu sopimusten mukaisesta toiminnasta? Mitä tehdään tilanteessa, jossa kunta ja hyvinvointialue ovat erimielisiä vastuun jakautumisesta? Mikäli tarvitsette apua tämänkaltaisten tai muiden sote-uudistuksen myötä nousseiden kysymysten selvittelyissä, ettehän epäröi kääntyä puoleemme. Me Hankintajuristit tuomme mielellään asiantuntemuksemme avuksenne myös sote-uudistuksen kiperissä kiemuroissa.

Antopäivä: 27.6.2023 Asian tausta: Suomen Merimies-Unioni SMU ry oli solminut suomalaisen varustamoyrityksen kanssa Portugalin lipun alla purjehtivia aluksia koskevat työehtosopimukset sen jälkeen, ku

bottom of page