top of page
Etsi

Kummalle sopimus kuuluu, kunnalle vai hyvinvointialueelle?

Sote-uudistus on Suomen historian yksi merkittävimmistä hallinnollisista uudistuksista. Uudistuksessa vastuu sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisestä siirtyi vuoden 2023 alusta lukien kunnilta ja kuntayhtymiltä 21 hyvinvointialueelle. Poikkeuksena on Helsingin kaupunki, jolla säilyi sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisvastuu. Lisäksi HUS-yhtymällä on erikseen säädetty järjestämisvastuu erikoissairaanhoitoon liittyvistä tehtävistä omalla alueellaan. Suuri muutos on kuitenkin tuonut mukanaan myös runsaasti avoimia kysymyksiä, joita Hankintajuristitkin ovat pähkäilleet.


Joiltain osin sote-uudistuksen käytännön seuraukset ja toteutus vaihtelevat paikallisesti. Hyvinvointialue voi esimerkiksi sopia tehtävänsä järjestämisvastuun siirtämisestä yhdelle tai useammalle kunnalle, jolla on hyvinvointialueen arvion mukaan riittävät taloudelliset ja muut voimavarat näiden tehtävien hoitamiseen. Toisaalta hyvinvointialue voi myös hoitaa kaikkien alueensa kuntien kanssa tekemällään sopimuksella kunnista hyvinvointialueen hoidettavaksi siirretyt vapaaehtoiset tehtävät, joiden hoitamiseen kunnat ovat osoittaneet hyvinvointialueelle rahoituksen ja jotka liittyvät sen tehtäväalaan.


Hyvinvointialueen ja kunnan vastuunjaon osalta syntyä myös odottamattomia tilanteita. Esimerkiksi ehkäisevän päihdetyön osalta kolmannen sektorin toimijat ovat ilmaisseet huolensa siitä, että epäselvää on, kuuluuko rahoitusvastuu kunnille vai hyvinvointialueille. Vastuunjaon epäselvyydet voivat johtaa myös ongelmatilanteisiin esimerkiksi kuntien olemassa olevien sopimuksien, kuten vaikkapa vuokra- tai palvelusopimuksien osalta.


Kuuluuko sopimus kunnalle vai hyvinvointialueelle? Miten sopimusten siirtoa koskevat säännökset vaikuttavat tähän arvioon, entä kenelle kuuluu vastuu sopimusten mukaisesta toiminnasta? Mitä tehdään tilanteessa, jossa kunta ja hyvinvointialue ovat erimielisiä vastuun jakautumisesta? Mikäli tarvitsette apua tämänkaltaisten tai muiden sote-uudistuksen myötä nousseiden kysymysten selvittelyissä, ettehän epäröi kääntyä puoleemme. Me Hankintajuristit tuomme mielellään asiantuntemuksemme avuksenne myös sote-uudistuksen kiperissä kiemuroissa.

Toimisto avoinna myös heinäkuussa!

Hankintajuristien toimisto on myös heinäkuussa avoinna normaaliin tapaan. Tapaamisia voitte sopia paitsi suoraan juristin kanssa, myös numerosta +358 40 038 3842 tai lähettämällä sähköpostia osoittees

bottom of page