top of page
Etsi

KKV arvioi lastensuojelun tietopohjaa kilpailuneutraliteettisääntelyn kannalta

Keusoten kehittämä Lasteri-tietopohja yhdistää lastensuojelulain nojalla ympärivuorokautista sijaishuoltoa luvanvaraisesti tarjoavien yksiköiden tiedot, palveluhaun sekä yksiköitä koskevat valvonta-asiakirjat. Lasterin tarkoituksena on auttaa viranomaista etsimään lapselle tämän tarpeita vastaava sijaishuoltopaikka.


Toimenpidepyynnön tehnyt yritys X on erikoistunut lastensuojelun ympärivuorokautista palvelua tarjoavien yksiköiden palveluhakuun. Keusote on myös ostanut kyseistä palvelua mainitulta yritykseltä aiemmin.


X esitti, että Keusoten toiminta vaarantaa kilpailuneutraliteetin. Sen mukaan Keusoten olisi tullut yhtiöittää Lasteri-sovelluksen palveluhakutoiminto ja eriyttää sen kirjanpito. X esitti myös, ettei palveluhakua ole hinnoiteltu markkinaehtoisesti; sen hinnoittelu kunnille ei kata sovelluksen omia elinkaarikustannuksia ja näin ollen sitä tuetaan julkisin varoin. X:n mukaan Keusoten julkisesta omistuksesta saamat markkinaedut vääristävät kilpailua ja syrjäyttävät yksityiset elinkeinonharjoittajat markkinoilta.


KKV katsoi, että kunnilla on harkintavalta päättää, miten he tuottavat järjestämisvastuullaan olevat palvelut. Kunnat voivat toteuttaa palveluita esimerkiksi itse tai yhteishankintana muiden kuntien kanssa. KKV:n tutkimuspäällikkö toteaa, että viranomaistoiminta jää luonteeltaan ei-taloudellisena toimintana neutraliteettisääntelyn soveltamisalan ulkopuolelle. 

Lasteri-palvelun toimintaa voidaan arvioida hankintalaissa säädettyjen horisontaalisten yhteistyön edellytysten perusteella. Lasteri-tietopohjaan liittyvää toimintaa ei ole päätetty avata kilpailulle vaan se on hankintayksiköiden välistä hankintaa. Horisontaalisen yhteistyön kautta kunnat voivat olla soveltamatta kilpailuneutraliteettisääntelyä, sillä heillä on mahdollisuus päättää siitä, miten he tuottavat järjestämisvastuullaan olevat palvelut. Kilpailutilanne ei synny pelkästään sillä perusteella, että julkisyhteisöt tuottavat palveluja, joita yksityisetkin tuottavat tai voisivat tuottaa.


Autamme Hankintajuristeilla mielellämme kilpailuneutraliteetin arvioimisessa ja muissa kilpailuoikeudellisissa asioissa!

Toimisto avoinna myös heinäkuussa!

Hankintajuristien toimisto on myös heinäkuussa avoinna normaaliin tapaan. Tapaamisia voitte sopia paitsi suoraan juristin kanssa, myös numerosta +358 40 038 3842 tai lähettämällä sähköpostia osoittees

Comments


bottom of page