top of page
Etsi

Hankintalainsäädäntöä koskeva korjaussarja on viimein hyväksytty eduskunnassa

Pitkään valmistelussa ollut hankintalain tekninen korjaussarja (HE 244/2020 vp) siirtyi eduskunnan käsittelyyn toukokuun alussa. Eduskunta hyväksyi asian ensimmäisessä käsittelyssä hallituksen esitykseen HE 244/2020 vp sisältyvien 1.-4. lakiehdotusten sisällön talousvaliokunnan mietinnön (TaVM 12/2021 vp) mukaisena. Talousvaliokunta ehdotti päätösehdotuksessaan, että eduskunta hyväksyy muuttamattomana hallituksen esitykseen HE 244/2020 vp sisältyvät 2.-4. lakiehdotuksen sekä muutettuna hallituksen esitykseen sisältyvän 1. lakiehdotuksen.


Syynä muutetulle 1. lakiehdotukselle oli hankinnasta ilmoittamista koskevassa 58 §:ssä ollut sanamuodon ja perusteluiden osittainen ristiriitaisuus. Talousvaliokunta ehdotti ristiriitaa poistettavaksi niin, että alkuperäisestä ehdotuksesta 58 §:ä koskien poistettiin viittaus 3. kohdassa tarkoitettuun käyttöoikeussopimukseen.


Ensimmäistä käsittelyä seurannut asian toinen käsittely oli 12.5.2021 ja eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.


Kesäkuussa asia edennee tasavallan presidentin esittelyyn ja hankintalain uudistusten arvioidaan tulevan voimaan heinä- tai elokuussa 2021.


Työ- ja elinkeinoministeriö lähti valmistelemaan tätä teknistä korjaussarjaa yli kaksi vuotta sitten Euroopan komission tekemän tarkastuksen johdosta. Taustalla on siis komission suorittama arviointi kansallisista hankintalainsäädännöistä. Vuonna 2017 voimaan tulleen hankintalainsäädännön soveltamiskäytännössä oli ilmennyt myös teknisiä puutteita, joissa piili riski hankintalain virheellisestä soveltamisesta. Koska tarkoituksena ei ollut säätää hankintadirektiivistä poikkeavasti, tulkinnanvaraisuudet ja puutteet oli tarkoitus korjata mahdollisimman nopeasti.

Toimisto avoinna myös heinäkuussa!

Hankintajuristien toimisto on myös heinäkuussa avoinna normaaliin tapaan. Tapaamisia voitte sopia paitsi suoraan juristin kanssa, myös numerosta +358 40 038 3842 tai lähettämällä sähköpostia osoittees

Uusia harjoittelijoita Hankintajuristeille

Aino Aitamurto Aloitin Hankintajuristeilla viime viikon lopulla ja pääsin heti kiinni työtehtäviini. Sain hyvän yleisperehdytyksen, jonka jälkeen pääsin työskentelemään toimeksiantojen parissa. Kaikki

Comments


bottom of page