top of page
Elderly Woman at Gym

Oulunkylän kuntoutuskeskus sr

Katja Ilvonen, Toimitusjohtaja, Oulunkylän kuntoutuskeskus sr

Toimitusjohtajana vastaan Oulunkylän kuntoutuskeskus sr:n toiminnasta ja taloudesta. Oulunkylän kuntoutuskeskus sr on toiminnallinen, veroja maksava säätiö, joka kuuluu Helsingin kaupunkikonserniin. Helsingissä sijaitseva kuntoutuskeskus tuottaa kuntoutuspalveluja ikäihmisille ja työikäisille. Palvelut käsittävät muun muassa vammojen ja leikkauksien jälkeistä vaativaa kuntoutusta (lähes 1 400 jaksoa / kuntoutujaa vuodessa) sekä muuta monipuolista toimintakykyä edistävää kuntoutusta.

 

Säätiömme hallinnossa ja johdossa on kevyt organisaatio. Johdon avainhenkilöiden keskeinen tehtävä on itse perustehtävän ja toiminnan johtaminen. Toimitusjohtajana vastaan isoista hankkeista, ja niihin tarvitsemme omien avainhenkilöiden ja asiantuntemuksen lisäksi ulkopuolisia asiantuntijoita, muun muassa hankintoihin ja juridisiin selvityksiin.

 

Hankintajuristit apuna laajalti erilaisissa projekteissa

 

Hankintajuristit ovat avustaneet säätiötämme monipuolisissa projekteissa, kuten hankinnoissa, erilaisissa juridisissa selvityksissä sekä asiantuntijatehtävissä.

 

Toimeksiannostamme Hankintajuristit ovat vastanneet useista hankintaprosesseistamme ”avaimet käteen” -periaatteella. Näitä julkisia tavara- ja palveluhankintoja ovat olleet mm.  kuntoutuskeskuksen potilastietojärjestelmä, hoitajakutsujärjestelmä, laboratoriopalvelut, potilaskuljetukset, työterveydenhuoltopalvelut sekä ICT-palvelut. Tämän lisäksi Hankintajuristit ovat toimineet asiantuntijana ja avustaneet meitä sidosyksikköhankintojen sekä käänteisten sidosyksikköhankintojen valmistelussa. Hankintajuristit ovat tehneet säätiöllemme useita selvityksiä, joista merkittävimmät ovat liittyneet sote-uudistukseen ja skenaarioihin säätiön tulevaan asemaan liittyen. Heidän edustajansa on myös osallistunut asiantuntijana kanssani strategisiin neuvotteluihin ja kokouksiin. Kun sote-uudistus etenee, jatkamme skenaarioiden selvittämistä.

 

Hankintojen ja selvitysten lisäksi olemme osallistuneet Hankintajuristien järjestämiin koulutuksiin ja olemme tilanneet säätiömme avainhenkilöille asiantuntijaluentoja. Räätälöityjä asiantuntijaluentoja olen tilannut myös joidenkin sote-toimialan yhdistysten seminaareihin, joissa itse toimin ja joiden jäsenyhteisö säätiömme on. Aiheet ovat liittyneet kiperiin, ajankohtaisiin kysymyksiin muuttuvassa sote-toimintaympäristössä.

Sote-uudistus tuo mukanaan sopimusmuutoksia ja muita hankintajuridisia haasteita

 

Tällä hetkellä valmistelussa oleva sote-uudistuksen malli tulisi toteutuessaan vaikuttamaan merkittävästi yksityisen sote-sektorin toimintaan ja rooliin hyvinvointialueilla. On selvää, että uudistuksen myötä sopimusmuutoksia on odotettavissa sosiaali- ja terveydenhuoltoalalla. Uudistus vaikuttaa merkittävästi myös edustamallani kuntoutuksen toimialalla, jossa on lukuisia yksityisiä toimijoita sekä useita järjestäjiä. Tämä tarkoittaa, että rahoitus on monikanavainen, ja sote-uudistuksen tavoitteena on monikanavarahoituksen purkaminen. Tilaaja-tuottajamallien muuttuessa yhteisöjen asemaan liittyviä asioita joudutaan valmistelemaan ja mahdollisesti linjaamaan uudelleen sote-lainsäädännön ja myös kilpailulainsäädännön reunaehdoin. Myös muita erilaisia hankintajuridisia haasteita on ennakoitavissa.

 

Lähes 10 vuoden yhteistyö on tuonut lisäarvoa niin käytännön kuin strategiankin tasolla

 

Paitsi onnistuneet kilpailutukset ja hankinnat, merkittävää lisäarvoa meille ovat tuoneet Hankintajuristien tekemät juridiset selvitykset. Erittäin tärkeänä pidän sitä, että tilaamani selvityksen lopputulos on aina ymmärrettävä, johtopäätökset ovat konkreettiset ja tiiviit  – näin lisäarvoa syntyy aina. Johtopäätösten avulla olemme voineet viedä säätiön strategista suunnittelua eteenpäin - tai joskus pysähtyä jossakin asiassa, vaihtaa suuntaa ja etsiä uutta strategista polkua.

Olemme tehneet yhteistyötä Hankintajuristien kanssa pian 10 vuotta ja toimeksiantomme ovat olleet monipuolisia. Näin pitkä asiakkuus ja yhteistyö osoittaa lujan luottamuksen Hankintajuristien toimintaan.

Meille tärkeää on ollut erityisesti Hankintajuristien vahva asiantuntemus in house -juridiikkaan, kilpailuneutraliteettilainsäädäntöön sekä myös säätiö- ja sopimusoikeuteen liittyvissä kysymyksissä. Oleellista on ollut myös Hankintajuristien merkittävä sote-toimialan ja sen erityislainsäädännön tuntemus. Näin jo toimeksiannon määrittelyvaiheessa on löytynyt yhteinen kieli ja siten konkreettiset tavoitteet, jota sujuva työ edellyttää.

Yhteistyö on ollut mutkatonta ja kommunikointi vastavuoroista. Suunnittelu on välillä innostavan innovatiivista, vaikka juridiset faktat ja reunaehdot löytyvät tarpeen mukaan napakasti. Hankintajuristit ovat meille erittäin hyvä, asiantunteva ja luotettava kumppani, joka kantaa vahvasti vastuun työnsä tuloksesta.

 

”Hankintajuristeilla on vahva asiantuntemus sekä sote-toimialasta että erityislainsäädännöstä. Tämä yhdistettynä luotettavuuteen ja vastuuseen työn tuloksesta on lyömätön yhdistelmä.”
Katja Ilvonen, Toimitusjohtaja, OKKS 
bottom of page