Kilpailuoikeus ja valtiontuki

Julkisia hankintoja ei voi tehdä huomioimatta kilpailuoikeutta. Kilpailuoikeuteen liittyvät toimeksiannot ovat keskeinen osa toimistomme osaamispääomaa. Asiakkaidemme kilpailuoikeutta koskevat kysymykset saattavat käsitellä esimerkiksi ostajan ostovoimaa tai mahdolliseen tarjouskartelliin liittyviä kysymyksiä.

Julkissektorille valtiontukikysymykset tulevat usein esiin sen harjoittaessa elinkeinopolitiikkaa. Valtiontukisääntelyllä pyritään siihen, ettei yritykselle myönnettävä julkinen tuki anna sille muihin, kilpaileviin yrityksiin verrattuna valikoivaa taloudellista etua, mikä voisi vääristää sisämarkkinoiden toimintaa ja kilpailua. Avustamme julkissektoria ja yrityksiä valtiontukisääntelyä ja takaisinperintää koskevissa kysymyksissä.

SUOMEN HANKINTAJURISTIT ASIANAJOTOIMISTO OY
KÄYNTIOSOITE HELSINGISSÄ: Erottajankatu 19 B, 6.krs
POSTIOSOITE: Erottajankatu 19 A 11, 00130 Helsinki
KÄYNTIOSOITE LONTOOSSA: Canada Square, Level 33 Canary Wharf, London, United Kingdom
  • Facebook
  • LinkedIn
© Suomen Hankintajuristit 2021
Y-tunnus: 2493736-7 | Tietosuoja