top of page

Julkiset hankinnat

Julkisiin hankintoihin liittyvä osaamisemme on erittäin laajalti tunnettua ja avustamme vuosittain lukuisissa hankintoihin liittyvissä toimeksiannoissa kaikilla toimialoilla sekä kaikkien hankintalakien soveltamisaloilla. Meiltä löydät erityisasiantuntijan niin hankintalain-, erityisalojen hankintalain kuin PUTU-lain soveltamisalaan kuuluviin hankinta-asioihin.

Avustamme sekä julkisen- että yksityisen sektorin toimijoita aina kilpailutusten toteuttamisesta ja kilpailutuksiin osallistumisesta muutoksenhaku- ja valitusasioihin, sopimusten laadintaan, sopimuskauden aikaisissa kysymyksissä sekä riita- ja vahingonkorvausasioissa ja lukuisissa erilaisissa hankintalainsäädännön soveltamiseen liittyvissä kysymyksissä.

Julkinen sektori

Avustamme hankintayksiköitä kaikilla toimialoilla muun muassa seuraavissa asioissa:

 

 • Markkinakartoitukset

 • Hankintojen kilpailuttaminen kokonaispalveluna sekä kilpailuttamiseen liittyvä neuvonta

 • Sopimusten laadinta ja muu sopimusjuridinen neuvonanto

 • Avustaminen muutoksenhakuasioissa (oikaisuvaatimus- ja valitusasiat) markkinaoikeudesta korkeimpaan hallinto-oikeuteen sekä EU-tuomioistuimeen

 • Hankintojen valvonta-asiat ja avustaminen KKV:n selvityspyyntöasioissa

 • Riita- ja vahingonkorvausasiat, sovittelu sekä oikeudenkäynnit

 • Sopimuskauden aikainen neuvonanto, hankintalainsäädännön soveltaminen sekä sopimuskauden aikaiset sopimusmuutokset

 • Hankintojen ja hankintatoimen organisointi, kehitys ja koulutus

 • PPP-hankkeet sekä allianssit

 • Hankintalain soveltamiseen liittyvät kysymykset, selvitykset, lausunnot ja lainsäädäntöhankkeet

 • Yritysjärjestelyt, hankintatoimen organisointi ja in-house- järjestelyt sekä niihin liittyvä yhtiöoikeudellinen neuvonta

Yksityinen sektori

 • Tarjouskilpailuihin osallistuminen

 • Koulutukset ja tarjoamisosaamisen kehittäminen

 • Avustaminen muutoksenhaussa (oikaisuvaatimukset ja valitukset) markkinaoikeudesta korkeimpaan hallinto-oikeuteen sekä EU-tuomioistuimeen

 • Hankintojen valvonta, lainvastaisiin hankintoihin puuttuminen ja avustaminen KKV:n toimenpidepyyntöasioissa

 • Riita- ja vahingonkorvausasiat, sovittelu sekä oikeudenkäynnit

 • Sopimusjuridinen neuvonanto sekä sopimuskauden aikaiset muutokset

 • PPP-hankkeet sekä allianssit

Ota yhteyttä

Eemeli Iskala

Eemeli Iskala

Asiakkuusjohtaja

+358 40 194 3964

eemeli.iskala@hankintajuristit.fi

Marita Iskala

Asianajaja, hallituksen puheenjohtaja

+358 44 5566 333
marita.iskala@hankintajuristit.fi
Jan-Erik Mandelin_edited.jpg

Jan-Erik Mandelin

Myyntipäällikkö

+358 40 186 4785
jan-erik.mandelin@hankintajuristit.fi
bottom of page