Julkiset hankinnat

Julkisten hankintojen volyymi vuositasolla on valtava. Yksittäinen julkinen hankinta on usein monimutkainen prosessi ja sen hoitaminen kustannustehokkaasti ja laadukkaasti vaatii vahvaa erityisosaamista. Kansallisen julkisten hankintojen strategian tavoitteena on nostaa Suomi eurooppalaiseksi edelläkävijäksi julkisten hankintojen johtamisessa, osaamisessa, tiedon hyödyntämisessä, innovatiivisuudessa ja vastuullisuudessa. Julkisia hankintoja koskevalla lainsäädännöllä on tarkoitus tehostaa julkisten varojen käyttöä. 

Hankintajuristit on julkisiin hankintoihin erikoistunut asianajotoimisto. Referenssimme hankintalain, erityisalojen hankintalain sekä puolustus- ja turvallisuuslain mukaisista hankinnoista ovat Suomen merkittävimpiä  Lakimiehemme toteuttavat vaativia hankintoja uusilla, innovatiivisilla hankintamenettelyillä tuloksellisesti ja vaikuttavasti. 

Hankintaprosessin huolellinen hoitaminen edellyttää lakimiehiltä laaja-alaista ymmärrystä julkissektorin toiminnasta, taloudesta ja strategiatyöstä sekä toimintaympäristöön liittyvästä lainsäädännöllisestä viitekehyksestä. Tyypillisesti lakimiehemme toimii hankintayksikön hankinnassa projektipäällikkönä hoitaen hankintaprosessin alusta loppuun ”avaimet käteen” -periaatteella.