top of page

Hankintalainsäädäntö päivittymässä maaliskuussa 2021 – poimi muutosten käytännön hyödyt omaan työkalupakkiisi!

 

 

Hankintalainsäädäntö on päivittymässä. Lainsäädännön muutoksia on valmisteltu melko pitkään, ja näitä koskeva hallituksen esitys HE 244/2020 esiteltiin eduskunnalle joulukuussa 2020. Esityksen mukaan muutosten on tarkoitus tulla voimaan maaliskuun 2021 alussa.

 

Mitä muutoksia lainsäädäntöön olisi tulossa?

 

Ensinnäkin, yksi merkittävimmistä muutoksista koskisi rikosrekisteriotteiden tarkastamista. Hankintayksiköillä on tyypillisesti velvollisuus selvittää tarjouskilpailun voittaneen tarjoajan sekä sen hallinto-, johto- tai valvontaelimen jäsenen tai edustus-, päätös-, tai valvontavaltaa käyttävän henkilön rikosrekisteriotteet. Tarjoajat ovat voineet tilata otteita Oikeusrekisterikeskuksesta. Ehdotuksessa mahdollistettaisiin sähköisten menettelyiden käyttäminen rikosrekisteritietojen tarkastamiseksi. Tämä tarkoittaisi sitä, että tulevaisuudessa otteita ei tarvitsisi postittaa edestakaisin tarjoajan ja hankintaviranomaisen välillä. Tarkastamista varten ei myöskään tarvitsisi sopia erillistä tapaamista, vaan tarkastus voidaan suorittaa sähköisesti. Tämä vähentäisi niin tarjoajan kuin hankintayksikönkin hallinnollista työtä ja ennen kaikkea paperin määrää hankintaprosessissa. Lakiehdotuksen mukainen rikosrekisteriotteiden tarkastaminen sähköisesti on toivottu uudistus!

 

Toiseksi, ehdotuksessa selvennetään puitesopimusta koskevia sääntöjä. Tällä hetkellä sääntely on aiheuttanut epäselvyyttä muun muassa sen suhteen, milloin yksittäisiä sopimuksia voidaan solmia ilman kevennettyä kilpailutusta, kun hankinnan ennakoitua arvoa koskeva sääntely on silti samanaikaisesti huomioitava. Muutokset täsmentäisivät, että kulloinkin kyseessä olevaan hankintaan kuuluvia kynnysarvot alittavia hankintoja ei tulisi tehdä puitesopimuksen ehtojen vastaisesti.

 

Kolmanneksi, digitaalista ilmoituskanava Hilmaa (http://www.hankintailmoitukset.fi) on tarkoitus hyödyntää laajemmin. Suomen lainsäädännössä ei ole asetettu velvollisuutta jälki-ilmoituksen tekemiseen EU-kynnysarvot alittavissa hankinnoissa. Suomen on kuitenkin raportoitava myös näistä hankinnoista Euroopan komissiolle. Ehdotuksen mukaan Hilman kansallisten hankintojen hankintailmoituksen tekeminen on tulevaisuudessa mahdollista mutta vapaaehtoista.

 

Heräsikö muutoksista jotakin muuta kysyttävää tai tarvitsetko lisätietoja lakimuutosten vaikutuksista oman organisaatiosi toimintaan? Tarkoittaako lakimuutosten hyväksyminen tarjoajien tai hankintayksiköiden kannalta joitakin välittömiä toimia ja pitääkö muutoksiin reagoida jollakin tavoin?

 

Tarjoamme Hankintajuristeilla muun muassa täsmäkoulutusta aiheesta. Käytännönläheisessä koulutuksessamme vastaamme muun muassa edellä esitettyihin kysymyksiin, selvennämme kattavasti esityksen tuomat muutokset ja niiden konkreettiset vaikutukset hankintojen parissa toimiville. Seuraava asiantuntijoidemme vetämä koulutus on 12.3. webinaari yhteistyössä YritysAkatemian kanssa.

 

 

Räätälöimme myös toiveidenne mukaisen koulutuksen omalle organisaatiollenne. Tämä on ykkösvalinta silloin, kun haluat hyödyntää lakiehdotuksen tuomat mahdollisuudet juuri oman toimintanne tehostamiseen. Koulutus toteutetaan 3 h:n webinaarina ja organisaatiosi osallistujien määrää ei ole rajoitettu. Hinta räätälöidylle koulutukselle on 1.400 eur + alv ja koulutus pidetään teille sopivana ajankohtana.

 

Hintaan sisältyy luennointi ja koulutusmateriaali. Tätä koulutusta tarvitsevat kaikki hankintayksiköt sekä yritykset, jotka ovat julkisten hankintojen kanssa tekemisissä.

 

bottom of page