Hallinto-oikeus

Hallinto-oikeuden keskeisenä sisältönä ovat oikeusnormit, jotka sääntelevät julkishallintoa, sen tehtäviä, toimintaa, rakennetta ja asemaa. Yleishallintoon ja kunnalliskysymyksiin liittyvät asiat ovat keskeinen osa julkissektorin ja sen toimintaympäristön lainsäädännöllistä viitekehystä.

Tyypillisesti avustamme julkissektoria kunnanvaltuustojen, -hallitusten ja lautakuntien päätöksistä sekä kuntayhtymien päätöksistä tehtyihin valituksiin vastaamisessa. Yleishallintoon ja kunnallisasioihin liittyvien toimeksiantojen huolellinen hoitaminen edellyttää lakimiehiltä syvällistä ymmärrystä julkissektorin toimintaympäristöön liittyvästä lainsäädännöllisestä kokonaisuudesta.
 

Julkissektorin erityisen päätöksentekomenettelyn vuoksi lakimiehemme rooli on usein esimerkiksi toimia kuultavana asiantuntijana päätöksentekoelimessä tai avustaa asiamiehenä kuntaa oikeusprosessissa, joka on aiheutunut päätöksestä tehdystä valituksesta.