top of page

Hallinto-oikeus

Yleishallintoon ja kunnallisasioihin liittyvien toimeksiantojen huolellinen hoitaminen edellyttää syvällistä ymmärrystä julkissektorin toimintaympäristöön liittyvästä lainsäädännöllisestä kokonaisuudesta. Avustamme julkisyhteisöjä sekä yksityisen sektorin toimijoita laajasti erilaisissa hallinto-oikeudellisissa asioissa, kuten päätöksentekoon ja muutoksenhakuun sekä hallintoriita-asioihin, lupa-asioihin, julkisuuskysymyksiin sekä muuhun hallinnolliseen säätelyyn ja viranomaisregulaatioon liittyvissä asioissa kaikilla julkisen sektorin toimialoilla.

Avustamme hankintayksiköitä kaikilla toimialoilla muun muassa seuraavissa asioissa:

 

  • Sopimusjärjestelyiden sallittavuus, yhteistyöjärjestelyt sekä ostoyhteistyö

  • Kilpailuneutraliteetti, julkisen sektorin liiketoiminta ja yhtiöittäminen

  • Määräävä markkina-asema

  • Yrityskauppavalvonta

  • Kartellitutkinta ja kilpailuoikeudelliset vahingonkorvaukset

Yksityisen sektorin toimijoita avustamme muun muassa seuraavissa asioissa:

 

  • Lupa- ja hakemusasiat

  • Ympäristö- ja maankäyttöasiat

  • Muutoksenhaku, valitusasiat sekä hallintoriidat

  • Julkisuuslain soveltamiseen liittyvät kysymykset

Ota yhteyttä

Eemeli Iskala

Eemeli Iskala

Asiakkuusjohtaja

+358 40 194 3964

eemeli.iskala@hankintajuristit.fi

Marita Iskala

Asianajaja, hallituksen puheenjohtaja

+358 44 5566 333
marita.iskala@hankintajuristit.fi
Jan-Erik Mandelin_edited.jpg

Jan-Erik Mandelin

Myyntipäällikkö

+358 40 186 4785
jan-erik.mandelin@hankintajuristit.fi
bottom of page