top of page
Image by Jason Blackeye

Energia ja lämpö

Neuvomme julkisen ja yksityisen sektorin toimijoita energia-, lämpö- ja kaasumarkkinoihin liittyvissä kysymyksissä sekä alan merkittävissä hankkeissa. Palvelemme muun muassa energiayhtiöitä, jakeluverkkojen haltijoita ja ylläpitäjiä, laite- ja laitostoimittajia sekä urakoitsijoita, projektinkehittäjiä ja sijoittajia. Toimimme sekä uusiutumattomien että uusiutuvien energiamuotojen parissa. 

Neuvomme erityisaloilla toimivia julkisen sektorin hankintayksiköitä jatkuvasti erityisalojen hankintalain soveltamisalaan kuuluvien hankintojen toteuttamisessa. Avustamme menestyksekkäästi erilaisissa energian ja lämmön tuotantoon ja jakeluun liittyvissä hankkeissa, yritysjärjestelyissä sekä markkinoiden sääntelyyn liittyvissä kysymyksissä. Toimistomme on myös merkittävä toimija kansainvälisiin maakaasumarkkinoihin liittyvissä hankkeissa.

  • Erityisalojen hankintalain mukaiset hankinnat

  • Energian ja lämmöntuotantoon ja -jakeluun liittyvät hankkeet 

  • Laitos- ja laitetoimitukset 

  • Polttoainetoimitukset 

  • PPP-hankkeet

  • Sähkön ja lämmön osto- ja myyntisopimukset 

  • Yritysjärjestelyt ja ulkoistukset 

  • Kilpailuoikeudelliset ja markkinoiden sääntelyyn liittyvät kysymykset

  • Lupa-asiat ja hallinto-oikeudelliset asiat 

  • Maanvuokrasopimukset

Ota yhteyttä: Marita Iskala ja Valtteri Nieminen

bottom of page