iconfinder_linkedin_circle_black_107159.

Sanna Lehtinen

Lakimies, asiakkuusjohtaja
+358 40 726 3604

Sanna on erikoistunut julkisiin hankintoihin (erityisalojen hankinnat) ja ympäristöoikeudellisiin kysymyksiin. Sannalla on yli 5 vuoden kokemus julkisista hankinnoista. Hän on lisäksi pidetty kouluttaja. Toimialat: julkinen sektori, kulttuuri- ja uskonnollisten yhteisöjen hankinnat ja juridiset kysymykset, rakentaminen/kiinteistöt/infra, energia ja lämpö sekä palveluhankinnat.

Kielitaito: suomi, ruotsi, englanti, ranska

Sanna specialises in public procurements (special sector procurements) and environmental issues. She has more than 5 years of experience in public procurement and is also a popular trainer.


Industries: public sector, procurement and legal issues for cultural and religious communities, construction/real estate/infrastructure, energy and heating, and service procurements.


Language skills: Finnish, Swedish, English and French