iconfinder_linkedin_circle_black_107159.

Lotta Hiukka

Lakimies
+358 40 661 8811

Lotta on erikoistunut julkisiin hankintoihin, kilpailuoikeuteen (erityisesti valtiontukiin liittyvät kysymykset) sekä hallinto-oikeuteen (virkasopimuksia ja kuntalakia koskevat kysymykset, hallinto-oikeusprosessit). Lotalla on usean vuoden kokemus erityisesti rakentamista ja urakoita koskevien kilpailutusten läpiviennistä sekä niihin liittyvistä asiantuntijapalveluista. Näitä ovat mm. valvonta ja kaavoitus sekä niihin liittyvät markkinanoikeusprosessit sekä muut sopimuksiin liittyvät kysymykset. Toimialat: julkinen sektori, energia ja lämpö, rakentaminen, kiinteistöt, infra, palveluhankinnat, kuljetus.

Kielitaito: suomi, englanti, ranska, ruotsi

Lotta specialises in public procurements, competition law (particularly issues of State aid) and administrative law (questions concerning public appointments and the Local Government Act, and administrative judicial procedure). She has several years of experience, especially in completing competitive tendering for construction and contracts, and in associated specialist services such as supervision and zoning, related Market Court proceedings and other contractual issues.

Industries: public sector, energy and heating, construction, real estate, infrastructure, service procurements, transport

Language skills: Finnish, English, French and Swedish