top of page
iconfinder_linkedin_circle_black_107159.

Elisa Hyvärinen

Legal Trainee
+358 40 624 8723

Elisa opiskelee oikeustieteen ja taloustieteen maisterin tutkintoja Turun yliopistossa ja avustaa erilaisissa julkisia hankintoja, sopimusoikeutta ja riidanratkaisua koskevissa toimeksiannoissa. Ennen Hankintajuristeille tulemista Elisa on kerryttänyt osaamista julkisten hankintojen lisäksi erityisesti vero-oikeuteen liittyen.


Kielitaito: suomi, englanti, ruotsi, ranska

Elisa studies master's degrees in law and economics at the University of Turku and assists in various assignments concerning public procurement, contract law and dispute resolution. Before joining Finnish Procurement Lawyers Attorneys, Elisa has accumulated know-how in addition to public procurement, especially in relation to tax law.


Language skills: Finnish, English, Swedish, French

CV
bottom of page