top of page
iconfinder_linkedin_circle_black_107159.

Anet Joutsen

Specialist Counsel
+358 50 523 7557

Anet on erikoistunut julkisiin hankintoihin. Hänellä on yli kymmenen vuoden kokemus julkisen sektorin tavara- ja palveluhankinnoista erityisesti hankkeista terveydenhuollon, rakentamisen, energian ja ICT:n toimialoilla. Hän on kartuttanut laajan kokemuksen julkisista hankinnoista ja julkisen sektorin lainsäädännöstä yksityisen puolen lisäksi toimiessaan valtiolla ja kunnallisissa organisaatioissa hankinnoista vastaavana virkamiehenä. Anet avustaa yrityksiä ja hankintayksiköitä kaikissa hankintamenettelyyn liittyvissä kysymyksissä hankinnan suunnittelun ja tarjouskilpailun aikana sekä hankintoja koskevissa muutoksenhakuprosesseissa – oikaisumenettelyistä käsittelyihin markkinaoikeudessa ja korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Julkisten hankintojen ohella Anet avustaa asiakkaitamme hallintolain, julkisuuslain, valtiontukisääntelyn ja muun julkishallintoa koskevan lainsäädännön soveltamiseen liittyvissä kysymyksissä. Lisäksi Anet hoitaa työsuhdeasioita, tietosuojaa ja kilpailu- sekä sopimusoikeutta koskevia toimeksiantoja. Anet kouluttaa säännöllisesti julkisiin hankintoihin ja tilaajavastuulakiin liittyvissä kysymyksissä.


Kielitaito: suomi, englanti

On maternity leave


Anet specialises in public procurement, with more than a decade of experience in public sector procurements of goods and services, particularly projects in the healthcare, construction, energy and ICT sectors. She has gained extensive experience of public procurement and public sector legislation not only in a business capacity, but also while working as a public servant responsible for procurements in central and local government. Anet assists businesses and contracting entities in all aspects of the procurement process during procurement planning and competitive tendering, and in procurement review processes ranging from administrative review to proceedings at the Market Court and the Supreme Administrative Court. Besides public procurement, Anet assists our clients in issues concerning the application of the Administrative Procedure Act, the Freedom of Information Act, state aid regulations and other legislation governing public administration. She also handles assignments concerning employment, data protection and competition, and contract law. Anet regularly serves as a trainer concerning aspects of public procurement and legislation governing the duties and liability of outsourcing contractors.

Language skills: Finnish and English

CV
bottom of page