top of page

Laillinen suorahankinta


16.5.2023 klo 9-12

  • 290€/hlö
  • Online

Vapaat paikat


Koulutuksen sisältö

Miten ja milloin suorahankintojen tekeminen on mahdollista? Milloin palveluita tai tuotteita voi hankkia kilpailuttamatta? Onko yhteishankintayksiköltä mahdollista tehdä hankintoja ilman kilpailuttamista? Mitä ovat sidosyksiköt? Velvoittaako hankintalaki kilpailuttamaan sidosyksiköltä tehtävät hankinnat? Mitä kaikkea muuta suorahankintasääntelystä on tarpeen tietää? Vaikka julkisten hankintojen lähtökohtana on kilpailuttamisvelvollisuus, hankintalainsäädäntö sallii myös kilpailuttamisvelvollisuudesta poikkeamisen tietyin edellytyksin. Näitä edellytyksiä eli suorahankintaperusteita on tyypillisesti oikeuskäytännössä tulkittu varsin suppeasti, joten suorahankintaperusteeseen vetoavan on tärkeä tuntea sallittujen ja kiellettyjen suorahankintojen välinen rajanveto toimiakseen juridisesti kestävällä tavalla. Suorahankintaperusteiden tunteminen on kiistämättä keskeinen valtti. Käytännönläheisen koulutuksemme tavoitteena on antaa hankintojen parissa toimiville työkalut suorahankintaperusteiden oikeaoppiseen arvioimiseen tuoreimpaan oikeuskäytäntöön nojautuvin esimerkein. Kattavassa koulutuksessa huomioidaan lisäksi sidosyksikköhankinnat sekä hankinnat yhteishankintayksiköltä. KOULUTUKSEN AIHEALUEET - Hankintalain soveltamisala - Hankintalain ulkopuolelle jäävät hankinnat, sopimukset ja menettely näiden osalta - Hankintalain mukaiset ”muut erityiset palvelut”, erityissääntely - SOTE-hankintojen erityissääntely ja suorahankinnat - Suorahankintaperusteet - Yleiset suorahankintaperusteet ja niiden soveltaminen - Optiot ja lisätilaukset - Teknisten ominaisuuksien tai yhteensopivuus -taikka yksinoikeuksiin liittyvien tekijöiden käyttäminen suorahankintaperusteina - Äärimmäinen kiire suorahankintaperusteena - Suunnittelukilpailun perusteella tehtävät hankinnat - Taiteelliset ja tutkimukseen -tai tuotekehitykseen liittyvät hankinnat - Suorahankinnan toteuttaminen käytännössä: suorahankintailmoitus, valitusaika, ilmoituksen lainvoimaisuus - Hankinnat sidosyksiköiltä tai toisilta hankintayksiköiltä sekä yhteishankinnat - Sidosyksiköitä koskevat vaatimukset - Sidosyksikköhankintojen sääntely - Hankinnat toisilta hankintayksiköiltä - Hankinnat yhteishankintayksiköiltä Kouluttajana: asianajaja, KTM Marita Iskala, asianajaja, HTM Valtteri Nieminen, VT Kiira Koponen, asianajaja Vilppu Muuronen Suomen Hankintajuristit Asianajotoimisto Oy


Aikataulu


Varaus- ja peruutusehdot

Pyydämme täyttämään ilmoittautumiskenttiin tarvittavat tiedot. Koulutuksen hintaan lisätään alv 24 %. Hinta sisältää myös koulutusmateriaalin. Laskutamme kurssimaksun koulutuksen päätyttyä. Vahvistuksen ilmoittautumisesta saat ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen. Mikäli osallistuminen peruutetaan ennen tilaisuutta, tulee se tehdä kaksi viikkoa ennen koulutuksen alkua. Tämän jälkeen joudumme veloittamaan koko osallistumismaksun. Voitte kuitenkin estyessänne vaihtaa ilmoittamanne henkilön toiseen informoimalla siitä etukäteen info@hankintajuristit.fi. Päivän toteutuminen vahvistetaan ilmoittautujan sähköpostiosoitteeseen. Mikäli osallistut koulutukseen online, saat viimeistään edellisenä päivänä ennen tilaisuutta sähköpostiisi ohjeet ja rekisteröitymislinkin, josta pääset seuraamaan koulutusta. Suomen Hankintajuristit Asianajotoimisto Oy pidättää oikeuden kurssien peruuttamiseen. Koulutuksissa tavataan! Terveisin, Suomen Hankintajuristit


Yhteystiedot

0400 3838 42

info@hankintajuristit.fi

bottom of page