top of page

Laillinen suorahankinta

Tämä koulutus ei ole varattavissa. Ota yhteyttä info@hankintajuristit.

16.2.2024 klo 9-11

  • 290€/hlö
  • Online

Koulutuksen sisältö

Tiedätkö missä tilanteissa suorahankintojen tekeminen on mahdollista ja milloin palveluita tai tuotteita voi hankkia kilpailuttamatta? Onko yhteishankintayksiköltä tehdyt hankinnat myös aina mahdollisia ilman kilpailutusta? Milloin sopimuksen muuttaminen katsotaan suorahankinnaksi? Vaikka julkisten hankintojen lähtökohtana on kilpailuttamisvelvollisuus, sallii hankintalainsäädäntö tietyissä tilanteissa hankintojen tekemisen myös ilman kilpailutusta. Toisaalta taas hankintojen tekeminen toiselta hankintayksiköltä taikka sidosyksiköksi määritellyltä taholta ei välttämättä aina täytä suorahankinnan edellytyksiä. Koulutuksen tavoitteena on antaa hankintayksiköille sekä julkiselle sektorille myyville tahoille näkemyksiä tilanteista, joissa hankinta voidaan tehdä suorahankintana. Suorahankintaperusteiden tunteminen voi tuoda huomattavasti lisää joustavuutta hankintojen parissa työskenteleville. KOULUTUKSEN AIHEALUEET Koulutuksen sisältö: Hankintalain soveltamisala - Hankintalain ulkopuolelle jäävät hankinnat sekä sopimukset ja menettely niiden osalta - Hankintalain mukaiset ”muut erityiset palvelut” ja niitä koskevat erityissäännökset - SOTE-hankintojen erityissääntely Hankinnat sidosyksiköiltä tai toisilta hankintayksiköiltä sekä yhteishankinnat - Sidosyksikköjä koskevat vaatimukset - Sidosyksikköhankintojen sääntely - Milloin hankinta on mahdollista toiselta hankintayksiköltä? - Onko yhteishankintayksiköltä tehdyt hankinnat aina mahdollista tehdä ilman erillistä kilpailutusta? Suorahankintaperusteet - Yleiset suorahankintaperusteet ja niiden soveltaminen - Optiot ja lisätilaukset - Milloin teknisiä ominaisuuksia, yhteensopivuus- tai yksioikeuksiin liittyviä tekijöitä voidaan käyttää suorahankintaperusteina? - Milloin kiirettä tai vastaavaa syytä voidaan pitää suorahankintaperusteena? - Suunnittelukilpailun perusteella tehtävät hankinnat - Taiteelliset- ja tutkimukseen- sekä tuotekehitykseen liittyvät hankinnat


Varaus- ja peruutusehdot

Pyydämme täyttämään ilmoittautumiskenttiin tarvittavat tiedot. Koulutuksen hintaan lisätään alv 24 %. Hinta sisältää myös koulutusmateriaalin. Laskutamme kurssimaksun koulutuksen päätyttyä. Vahvistuksen ilmoittautumisesta saat ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen. Mikäli osallistuminen peruutetaan ennen tilaisuutta, tulee se tehdä kaksi viikkoa ennen koulutuksen alkua. Tämän jälkeen joudumme veloittamaan koko osallistumismaksun. Voitte kuitenkin estyessänne vaihtaa ilmoittamanne henkilön toiseen informoimalla siitä etukäteen info@hankintajuristit.fi. Päivän toteutuminen vahvistetaan ilmoittautujan sähköpostiosoitteeseen. Mikäli osallistut koulutukseen online, saat viimeistään edellisenä päivänä ennen tilaisuutta sähköpostiisi ohjeet ja rekisteröitymislinkin, josta pääset seuraamaan koulutusta. Suomen Hankintajuristit Asianajotoimisto Oy pidättää oikeuden kurssien peruuttamiseen. Koulutuksissa tavataan! Terveisin, Suomen Hankintajuristit


Yhteystiedot

0400 3838 42

info@hankintajuristit.fi


bottom of page