Hankintasopimus, laadinta ja muutokset

30.9.2021 klo 13-15

  • 240€/hlö
  • Online

Koulutuksen sisältö

Hankintasopimus asettaa hankinnan pelisäännöt ja pääsääntönä on, ettei laadittuja sopimusehtoja saa muuttaa. Yleensä sopimuksissa - myös hankintalain mukaisesti kilpailutetuissa hankintasopimuksissa, voi toisinaan sopimuskaudella ilmetä seikkoja, joiden vuoksi sopimusmuutokset tai jopa sopimuksen ennenaikainen päättäminen voi olla tarpeen. Koska lähtökohtaisesti sopimukset on pidettävä, myös hankintasopimusta luonnostellessa on tärkeää tietää, mihin seikkoihin hankintasopimuksella kannattaa varautua. Lisäksi on hyvä olla selvillä siitä, millaiset toimintatavat sopimuskaudella palvelevat parhaiten molempia sopimuspuolia. Vaikka lähtökohtaisesti olennaiset sopimusmuutokset ovatkin kiellettyjä, hankintalaissa on määritelty tilanteita, jolloin sopimusmuutos voidaan katsoa sallituksi. Toisaalta välillä sallitun ja kielletyn sopimusmuutoksenkin välinen raja voi olla hiuksenhieno. Lain listaukset sallituista ja kielletyistä sopimusmuutoksista eivät ole tyhjentäviä taikka yksiselitteisiä. Säännösten soveltamisesta onkin runsaasti oikeuskäytäntöä, minkä tunteminen on tarpeen hankintasopimuksen muuttamisen sallittavuutta arvioitaessa. Koulutuksessamme tarkastellaan käytännönläheisesti ja lukuisten helposti ymmärrettävien esimerkkien avulla hankintasopimukseen tehtävien muutosten sääntelyä sekä oikeuskäytäntöä. Osallistuja saa kokonaiskuvan siitä, millaisissa tilanteissa sopimuksen muuttaminen voisi olla sallittua taikka kiellettyä ja millaisia muutoksia sopimuksiin on ylipäänsä mahdollista tehdä. Koulutuksen sisältö: • Hankintasopimuksen laatiminen: Tärkeimmät sopimusehdot • Hankintasopimuksen sitovuus • Sopimuskauden aikainen valvonta, reklamointiprosessi • Hankintalain sopimusmuutossääntely Kielletyt sopimusmuutokset: Sopimusmuutoksen olennaisuuden arviointi, potentiaalisten tarjoajien osallistumis- ja menestymis-mahdollisuuksien vääristäminen, sopimuksen muuttuminen taloudellisesti edullisemmaksi, sopimuksen laajentaminen, sopimuskumppanin muutos Sallitut sopimusmuutokset: Tyhjentävästi määritellyt sallitut muutokset • Sopimusmuutosten tarkastuspolku • Hankintasopimuksen ennenaikainen päättäminen ja irtisanominen

Aikataulu

Varaus- ja peruutusehdot

Viimeinen ilmoittautumispäivä on viikkoa ennen koulutuksen alkua. Vahvistuksen saat ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen. Koulutuksen hintaan lisätään alv 24 %. Hinta sisältää myös koulutusmateriaalin. Laskutamme kurssimaksun koulutuksen päätyttyä. Mikäli osallistuminen peruutetaan viittä päivää ennen tilaisuutta, joudumme veloittamaan koko osallistumismaksun. Voitte kuitenkin estyessänne vaihtaa henkilön toiseen ilmoittamalla siitä etukäteen info@hankintajuristit.fi. Päivän toteutuminen vahvistetaan ilmoittautujan sähköpostiosoitteeseen. Saat viimeistään edellisenä päivänä ennen tilaisuutta sähköpostiisi ohjeet ja rekisteröitymislinkin, josta pääset seuraamaan lähetystä. Suomen Hankintajuristit Asianajotoimisto Oy pidättää oikeuden kurssien peruuttamiseen. Koulutuksissa tavataan! Terveisin, Suomen Hankintajuristit

Yhteystiedot

0400 3838 42

info@hankintajuristit.fi