top of page

Hankintasopimuksen muuttaminen

Tämä koulutus ei ole varattavissa. Ota yhteyttä info@hankintajuristit.

12.2.2024. klo 9-11

  • 290€/hlö
  • Online

Koulutuksen sisältö

Hankintasopimuksen muuttaminen sopimuskaudella. Joskus eteen tulee tilanne, jolloin hankintasopimusta on syytä muuttaa kesken sopimuskauden. Toisinaan jälkikäteen voi ilmetä sellaisia seikkoja, joiden vuoksi sopimusmuutokset tai jopa sopimuksen ennenaikainen päättäminen voi olla tarpeen. Muutokset sopimuskaudella ovat mahdollisia, kun huolehtii, että hankintalain edellytykset täyttyvät. Laissa on määritelty tilanteita, joissa sopimusmuutos voidaan katsoa kielletyksi tai sallituksi sopimusmuutokseksi. Listaus ei kuitenkaan ole tyhjentävä tai yksiselitteinen ja säännösten soveltamisesta onkin runsaasti oikeuskäytäntöä, minkä tunteminen on tarpeen hankintasopimuksen muuttamisen sallittavuutta arvioitaessa. Milloin hankintasopimusta voi sitten muuttaa sen voimassaoloaikana? Milloin muutos on olennainen, merkittävä tai vähäinen? Miten mahdolliset tulevat muutostarpeet kannattaisi huomioida sopimuksella? Koulutuksessa käydään kattavasti ja käytännönläheisesti läpi keskeiset huomioon otettavat seikat hankintasopimusta muutettaessa sopimuskaudella. Koulutuksessa tarkastellaan hankintasopimukseen tehtävien muutosten sääntelyä aitojen esimerkkien sekä oikeuskäytännön avulla. Hankintajuristien pitkä ja monipuolinen kokemus hankinnoista ja hankintasopimuksista mahdollistaa tiedon ja hyvien käytänteiden jakamisen myös niistä seikoista, joita ei pelkästään lakikirjasta voi lukea. Koulutuksessa keskitytään erityisesti sopimusehtojen suunnitteluun ja sopimuskauden aikaisiin tyypillisiin ongelmiin tavalla, joka sopii erityisen hyvin hankinnoista vastaaville hankintayksiköiden edustajille. KOULUTUKSEN AIHEALUEET Hankintasopimuksen sitovuus • Muutostarpeisiin varautuminen • Sopimuskauden aikaiset kysymykset Hankintasopimuksen ehtojen muuttaminen • Ennalta määritellyt muutoksia koskevat ehdot • Ehtojen muuttaminen sopimuskaudella • Yleiset sopimusehdot ja niiden soveltuvuus • Sopimuskumppanin muutokset Hankintasopimuksen laajentaminen tai supistaminen • Lisätilaukset • Lisätyöt • Voiko sopimuksen supistaminen olla kielletty sopimusmuutos? Odottamattomat ja ennalta arvaamattomat muutostarpeet • Sallitut vähäiset muutokset • Hankintasopimuksen irtisanominen sopimusmuutosten vuoksi


Varaus- ja peruutusehdot

Pyydämme täyttämään ilmoittautumiskenttiin tarvittavat tiedot. Koulutuksen hintaan lisätään alv 24 %. Hinta sisältää myös koulutusmateriaalin. Laskutamme kurssimaksun koulutuksen päätyttyä. Vahvistuksen ilmoittautumisesta saat ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen. Mikäli osallistuminen peruutetaan ennen tilaisuutta, tulee se tehdä kaksi viikkoa ennen koulutuksen alkua. Tämän jälkeen joudumme veloittamaan koko osallistumismaksun. Voitte kuitenkin estyessänne vaihtaa ilmoittamanne henkilön toiseen informoimalla siitä etukäteen info@hankintajuristit.fi. Päivän toteutuminen vahvistetaan ilmoittautujan sähköpostiosoitteeseen. Mikäli osallistut koulutukseen online, saat viimeistään edellisenä päivänä ennen tilaisuutta sähköpostiisi ohjeet ja rekisteröitymislinkin, josta pääset seuraamaan koulutusta. Suomen Hankintajuristit Asianajotoimisto Oy pidättää oikeuden kurssien peruuttamiseen. Koulutuksissa tavataan! Terveisin, Suomen Hankintajuristit


Yhteystiedot

0400 3838 42

info@hankintajuristit.fi


bottom of page