top of page

Hankintasopimuksen muuttaminen


Hankintasopimuksen muuttaminen sopimuskaudella 18.4.2023 klo 9-11.30

  • 290€/hlö
  • Online

Vapaat paikat


Koulutuksen sisältö

Hankintasopimus asettaa hankinnan pelisäännöt ja pääsääntö on, ettei laadittuja sopimusehtoja saa olennaisesti muuttaa sopimuskaudella. Hankintalain mukaisesti kilpailutetuissa hankintasopimuksissa, kuten missä tahansa sopimuksissa, voi toisinaan sopimuskaudella ilmetä sellaisia seikkoja, joiden vuoksi erilaiset sopimusmuutokset voi olla tarpeen tai jopa välttämättömiä. Muutostarpeet voivat olla myös sellaisia, joita on lähes mahdotonta sopimusta laatiessa ennakoida. Vaikka lähtökohtaisesti olennaiset sopimusmuutokset ovatkin kiellettyjä, hankintalaissa on määritelty tilanteita, jolloin sopimusmuutos on sellainen, että se voidaan katsoa sallituksi. Toisaalta hankintalain sopimusmuutoksia koskevat säännökset eivät sellaisenaan sovellu kansallisiin hankintoihin ja välillä sallitun ja kielletyn sopimusmuutoksenkin välinen raja voi olla hiuksenhieno. Säännösten soveltamisesta onkin runsaasti oikeuskäytäntöä, minkä tunteminen on tarpeen hankintasopimuksen muuttamisen sallittavuutta arvioitaessa. Koulutuksessamme tarkastellaan käytännönläheisesti ja lukuisten helposti ymmärrettävien esimerkkien avulla hankintasopimukseen tehtävien muutosten sääntelyä sekä oikeuskäytäntöä. Näiden avulla osallistuja saa kokonaiskuvan siitä, millaisissa tilanteissa sopimuksen muuttaminen voisi olla sallittua taikka kiellettyä ja millaisia muutoksia sopimuksiin on ylipäänsä mahdollista tehdä. KOULUTUKSEN AIHEALUEET - Hankintasopimuksen laatiminen: Tärkeimmät sopimusehdot - Hankintasopimuksen sitovuus - Hankintalain sopimusmuutossääntely - Kielletyt sopimusmuutokset: Sopimusmuutoksen olennaisuuden arviointi, , sopimuksen muuttuminen taloudellisesti edullisemmaksi, sopimuksen laajentaminen tai supistaminen, sopimuskumppanin muutokset - Sallitut sopimusmuutokset - Sopimuksen muuttaminen muutosehtoon perustuen - Seuraamukset kielletystä sopimusmuutoksesta Kouluttajana: asianajaja, KTM Marita Iskala, asianajaja, HTM Valtteri Nieminen, VT Kiira Koponen, asianajaja Vilppu Muuronen Suomen Hankintajuristit Asianajotoimisto Oy


Aikataulu


Varaus- ja peruutusehdot

Pyydämme täyttämään ilmoittautumiskenttiin tarvittavat tiedot. Koulutuksen hintaan lisätään alv 24 %. Hinta sisältää myös koulutusmateriaalin. Laskutamme kurssimaksun koulutuksen päätyttyä. Vahvistuksen ilmoittautumisesta saat ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen. Mikäli osallistuminen peruutetaan ennen tilaisuutta, tulee se tehdä kaksi viikkoa ennen koulutuksen alkua. Tämän jälkeen joudumme veloittamaan koko osallistumismaksun. Voitte kuitenkin estyessänne vaihtaa ilmoittamanne henkilön toiseen informoimalla siitä etukäteen info@hankintajuristit.fi. Päivän toteutuminen vahvistetaan ilmoittautujan sähköpostiosoitteeseen. Mikäli osallistut koulutukseen online, saat viimeistään edellisenä päivänä ennen tilaisuutta sähköpostiisi ohjeet ja rekisteröitymislinkin, josta pääset seuraamaan koulutusta. Suomen Hankintajuristit Asianajotoimisto Oy pidättää oikeuden kurssien peruuttamiseen. Koulutuksissa tavataan! Terveisin, Suomen Hankintajuristit


Yhteystiedot

0400 3838 42

info@hankintajuristit.fi

bottom of page