Ajankohtaista kuljetushankinnoissa

16.11.2021 klo 9-11

  • 240€/hlö
  • Online

Koulutuksen sisältö

Mikä on puhtaiden ajoneuvojen direktiivi ja millä tavalla se vaikuttaa julkisiin hankintoihin? Vaikuttaako direktiivi kuljetuspalveluhankintoihin? Millaisiin ajoneuvoihin se vaikuttaa? Edellyttääkö direktiivi toimenpiteitä hankintayksiköiltä ja kuljetuspalveluita tarjoavilta yrityksiltä ja millä aikataululla? Miten ajankohtainen jätedirektiivi vaikuttaa jätteiden kuljetusta koskeviin hankintoihin? Julkisia hankintojen kehittämisessä huomioidaan tulevaisuudessa entistä kattavammin energia- ja ympäristövaatimukset. Ajankohtaisimpana kehittämiskohteena ovatkin ajoneuvoja koskevat vaatimukset. Direktiivi puhtaiden ja energiatehokkaiden tieliikenteen moottoriajoneuvojen edistämisestä laadittiin vuonna 2009 ja sitä päivitettiin vuonna 2019. Direktiivi asettaa päästövaatimukset ajoneuvoille. Direktiivissä määriteltyjen kahden hankinta-ajanjakson aikana Euroopan unionin jäsenmailla on oltava vähimmäismäärä päästövaatimukset toteuttavia puhtaita ajoneuvoja hankinnoissaan. Mitä edellä mainittu käytännössä tarkoittaa? Koska vaatimukset astuvat voimaan pian, kuljetuspalveluhankintoihin osallistuvien tulee olla tietoisia direktiivin vaikutuksista ja huomioida ne omassa toiminnassaan. Lisäksi kierrätysastetta aiotaan jätedirektiivin tavoitteiden mukaisesti nostaa tulevina vuosina. Jätealan säädösmuutokset on hyväksytty eduskunnassa ja lakien on tarkoitus tulla voimaan kesän 2021 aikana. Jätelain uudistusten myötä kuntien rooli korostuu, sillä laki asettaa kunnille uusia lisävelvoitteita. Muutokset tulevat vaikuttamaan jätteiden kuljetusta koskeviin hankintoihin. Tarjoamamme ajankohtaiskatsaus on perusteellinen tietopaketti tuoreimmasta kuljetuspalveluhankintoihin vaikuttavasta EU-sääntelystä ja sen konkreettisista vaikutuksista. Koulutukseen osallistumisen myötä hankintayksikkö ja tarjoaja osaa optimoida oman toimintansa mahdollisimman tehokkaasti samalla juridiset velvoitteet huomioiden. Koulutuksen sisältö: Puhtaiden ajoneuvojen direktiivi • Direktiivin tausta: EU:n ilmastotavoitteet ja Pariisin ilmastosopimus • Puhtaiden ajoneuvojen direktiivi (Clean Vehicles Directive) • Puhtaan ajoneuvon määritelmä • Direktiivin aikataulu HE 70/2021 vp • Direktiivin alueelliset vaatimukset Suomelle • Kansallinen täytäntöönpano, täytäntöönpanon aikataulu • Miten direktiivin vaikutuksiin tulisi valmistautua? Jätedirektiivi • Jätedirektiivin tavoitteet ja aikataulu • Jätedirektiivin mmuutosten täytäntöönpano Suomessa • Muutoksista seuraavat lisävastuut kunnille

Aikataulu

Varaus- ja peruutusehdot

Viimeinen ilmoittautumispäivä on viikkoa ennen koulutuksen alkua. Vahvistuksen saat ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen. Koulutuksen hintaan lisätään alv 24 %. Hinta sisältää myös koulutusmateriaalin. Laskutamme kurssimaksun koulutuksen päätyttyä. Mikäli osallistuminen peruutetaan viittä päivää ennen tilaisuutta, joudumme veloittamaan koko osallistumismaksun. Voitte kuitenkin estyessänne vaihtaa henkilön toiseen ilmoittamalla siitä etukäteen info@hankintajuristit.fi. Päivän toteutuminen vahvistetaan ilmoittautujan sähköpostiosoitteeseen. Saat viimeistään edellisenä päivänä ennen tilaisuutta sähköpostiisi ohjeet ja rekisteröitymislinkin, josta pääset seuraamaan lähetystä. Suomen Hankintajuristit Asianajotoimisto Oy pidättää oikeuden kurssien peruuttamiseen. Koulutuksissa tavataan! Terveisin, Suomen Hankintajuristit

Yhteystiedot

0400 3838 42

info@hankintajuristit.fi