top of page
Etsi

Vesienhoidon ympäristötavoitteet

Valmisteilla on ehdotus vesienhoidon ympäristötavoitteita ja niistä poikkeamista koskevaksi lainsäädännöksi

Vesienhoidon ympäristötavoitteita ja vesien tilan heikentämiskieltoa koskevaa sääntelyä on tarpeen tarkistaa vastaamaan paremmin Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä yhteisön vesipolitiikan puitteista (2000/60/EY). Tarkistamistarve perustuu Euroopan unionin tuomioistuimen ympäristötavoitteita ja niiden sitovuutta vahvistaviin tuomioihin ja osaltaan myös Euroopan unionin komission vesienhoitosuunnitelmista Suomelle antamiin suosituksiin.

Työryhmän mietinnössä ehdotetaan muutettavaksi vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annettua lakia, ympäristönsuojelulakia ja vesilakia. Ehdotuksen tavoitteena on muun muassa selkeyttää ja ajantasaistaa vesienhoidon tavoitteiden saavuttamisen määräajan pidentämistä ja alennettuja tilatavoitteita koskevia säännöksiä vastaamaan paremmin vesipuitedirektiiviä.

Työryhmän mietinnöstä voi lausua 15. marraskuuta 2023 saakka osoitteessa lausuntopalvelu.fi.


Talvi on tulossa – muistetaan varautua

Talvi tulee ja vähitellen alkaneet pakkaset kiristyvät. Pimenevät illat ja lumen tulo luovat parhaimmillaan kaunista joulutunnelmaa, mutta ne voivat aiheuttaa myös pään vaivaa.


Suomen sähkömarkkinalaki velvoittaa sähköyhtiöitä hinnoittelemaan tuotteensa ”kohtuullisesti”. Se, mitä tämä kohtuullisuus käytännössä tarkoittaa, on epäselvää. Energiavirasto voi kuitenkin jälkikäteen selvittää, onko sähköyhtiö noudattanut lainsäädäntöä.


Jos talvesta tulee kylmä, energiaa kuluu huomattavasti enemmän kuin suhteellisen lauhana viime talvena. Muuttuneesta markkinatilanteesta huolimatta on tällöin muistettava, että lainsäädäntö edellyttää verkkopalvelujen hinnoittelulta kohtuullisuutta. Paukkuva pakkanen voi lisäksi aiheuttaa esimerkiksi harmeja putkille. Mahdollisiin ongelmiin kannattaa varautua, sillä jäätyneet putket voivat aiheuttaa merkittäviä vahinkoja sekä yhtiöille että asiakkaille.

Miten sitten tulisi käytännössä varautua talven muuttuvaan energiatilanteeseen sekä pakkasen tuomiin ongelmiin? Kuinka talveen voisi varautua myös hankintasopimuksissa? Me Hankintajuristit avustamme mielellämme, mikäli varautumiseen liittyvät seikat mietityttävät!Toimisto avoinna myös heinäkuussa!

Hankintajuristien toimisto on myös heinäkuussa avoinna normaaliin tapaan. Tapaamisia voitte sopia paitsi suoraan juristin kanssa, myös numerosta +358 40 038 3842 tai lähettämällä sähköpostia osoittees

Comments


bottom of page