top of page
Etsi

Valtiovarainministeriö julkaisi organisaatioiden johdolle suunnatun selvityksen, jossa esitellään ju

Valtiovarainministeriö julkaisi organisaatioiden johdolle suunnatun selvityksen, jossa esitellään julkisten hankintojen johtamisen parhaat käytännöt


Selvityksessä on kuvattu 22 askelta, jotka auttavat hankintayksikköjä konkreettisesti kehittämään hankintojensa strategista johtamista. Selvitys on suunnattu etenkin organisaatioiden hankintojen ohjauksesta ja johtamisesta vastaaville henkilöille sekä organisaation johtoryhmän jäsenille. Käytännön esimerkit hyvistä toimintamalleista pohjautuvat hankintayksiköiden aitoihin käytäntöihin, jotka ovat kehittäneet organisaatioidensa toimintaa haluttuun suuntaan kuvatuilla toimintatavoilla.

Comments


bottom of page